Odpady niebezpieczne

katody-miedziane.jpg

Odzysk metali i soli metali z kąpieli i płuczek po procesie galwanizacji

3 sty 2022, 14:14:28

Miedziowanie i niklowanie to najpopularniejsze procesy galwaniczne. Sprawdź, jak najkorzystniej zagospodarować metale i sole metali z kąpieli i płuczek po procesach miedziowania i niklowania.

odpady_powstające_w_wyniku_awarii_klęsk_żywiołowych.jpg

Odpady powstające w wyniku awarii i klęsk żywiołowych - klasyfikacja i postępowanie

3 gru 2021, 15:23:59

W wyniku awarii lub klęsk żywiołowych może dojść do niekontrolowanego powstania odpadów. Sprawdź, jak postępować i zaklasyfikować tak powstałe odpady.

przetwarzanie_odpadów_rozpuszczalnikowych.jpg

Farby i kleje - zagospodarowanie odpadów rozpuszczalnikowych

28 paź 2021, 15:09:09

Destylacja, przetworzenie na paliwo alternatywne i spalanie to główne sposoby na zagospodarowanie odpadów farb i klejów. Właściwe postępowanie z odpadami rozpuszczalnikowymi pozwoli kierować je do odpowiednich instalacji i tym samym ograniczyć koszty w gospodarce odpadami.

transport_odpadów_niebezpiecznych.jpg

Zgłoszenie przewozu w systemie PUESC (SENT), transport odpadów niebezpiecznych

23 wrz 2021, 11:30:00

Po potwierdzeniu zasadności zgłoszenia odpadu konieczne jest zgłoszenie przewozu w systemie PUESC. Artykuł omawia wymogi w transporcie odpadów niebezpiecznych oraz kary wynikające z niedopełnienia obowiązków każdej ze stron. 

zgłoszenie_odpadów_w_systemie_PUESC.jpg

Przewóz odpadów w systemie PUESC (SENT) - klasyfikacja CN i rejestracja w PUESC

9 wrz 2021, 13:22:11

W dniu 18.04.2017 ogromnej zmianie uległy przepisy dotyczące transportu części odpadów – tzw. towarów „wrażliwych”. Od tego momentu konieczne jest przeprowadzenie klasyfikacji odpadów podlegających zgłoszeniu w systemie PUESC w oparciu o kody CN.

Magazynowanie_odpadów_niebezpiecznych.jpg

Przechowywanie, oznakowanie i pakowanie odpadów niebezpiecznych

17 sie 2021, 16:37:28

Odpady niebezpieczne wymagają specjalistycznego postępowania - odpowiedniego magazynowania, transportu oraz utylizacji. Wytwórca odpadów zobligowany jest też do właściwej klasyfikacji odpadów oraz ich oznakowania.

odbiorca_odpadów_olejowych.jpg

Oleje odpadowe – odbiór i zagospodarowanie bez zanieczyszczenia środowiska.

26 lip 2021, 16:19:39

Recykling odpadów olejowych poprzez powtórne wykorzystanie jest możliwe przy zachowaniu odpowiedniej jakości cieczy. Max zanieczyszczeń: 5-15% objętości, a im ich więcej, tym gorsze możliwości ponownego przetworzenia.

UN 3264 - odpady kwaśne.jpg

Utylizacja i możliwości przetworzenia odpadów kwasów do obróbki metali

23 cze 2021, 14:08:46

Poznaj wymagania dotyczące bezpieczeństwa procesu utylizacji odpadów niebezpiecznych - kwasów trawiących i wód popłucznych oraz ich transportu, rodzaju pojazdów i pojemników w jakich mogą być transportowane.

zlewki_lakierów_080314.jpg

Utylizacja odpadów niebezpiecznych: zasady, proces i przebieg.

25 mar 2021, 17:28:58

Utylizacja odpadów niebezpiecznych: zasady, proces i przebieg - sprawdź, co warto o niej wiedzieć. Podpowiemy na co zwrócić uwagę i jak wybrać firmę, która zajmie się bezpiecznym i legalnym odbiorem zanieczyszczeń.

oznakowanie_odpadów_miebezpiecznych.jpg

Magazynowanie i przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych - ważne zmiany z początkiem 2021 roku.

19 sty 2021, 13:35:01

Nowy rok przyniósł za sobą istotne zmiany związane zarówno z magazynowaniem odpadów, jak i ich przygotowaniem do transportu. Dowiedz się, jakie wymagania nakładają na nas przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

katalog_odpadów.jpg

Kody Odpadów - Katalog

24 cze 2020, 20:20:00

Przedstawiamy katalog kodów odpadów wraz z krókim poradnikiem: Kogo obowiązuje prowadzenie ewidencji BDO? W jakim kodzie oddawać odpady?

przepracowany olej filtry odpady automotive

Przepracowany olej, czyściwa, filtry - jak składować odpady by ograniczyć do minimum koszty związane z gospodarką odpadami?

14 sty 2020, 21:20:00

Jak składować przepracowany olej i inne odpady z warsztatów samochodowych by obniżyć koszty gospodarki odpadami? Odbiorca odpadów rekomenduje.

Fundusze Europejskie
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter