Odzysk metali i soli metali z kąpieli i płuczek po procesie galwanizacji

katody-miedziane.jpg

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Metal i sole metali z kąpieli i płuczek na bazie kwasu siarkowego - odzysk i zastosowanie

Najpopularniejszymi procesami galwanicznymi występującymi na rynku są: miedziowanie, niklowanie i chromowanie. To po tych procesach możemy cieszyć się pięknymi elementami armatury, jak również specjalistycznymi elementami różnych urządzeń. Jak jednak postępować z kąpielami galwanicznymi? Jak najwłaściwiej zająć się kwasami zawierającymi metale takie jak miedź (Cu), nikiel (Ni) czy chrom (Cr (VI) lub Cr (III))? W tym artykule omówimy możliwości odzysku metali kolorowych pierwszych dwóch grup bazujących na kwasie siarkowym, kąpieli i płuczek po miedziowaniu oraz niklowaniu. Sprawdź, jak wygląda odzysk metali i soli metali z galwanizacji.

Elektroliza jako proces odzysku metali i soli metali

Elektroliza jest znanym od wielu lat procesem chemicznym, podczas którego do zanurzonej w roztworze katody i anody doprowadzany jest prąd zewnętrzny o odpowiednim napięciu. Warunkiem powodzenia procesu jest rozpad substancji na jony, które następnie są przyciągane do elektrod. W przypadku miedzi czy niklu do katody przyciągane są dodatnie kationy tych metali, które z upływem czasu, podczas przeprowadzanego procesu narastają na powierzchni katody. 

Parametry kąpieli galwanicznych

W celu przeprowadzenia elektrolizy konieczne jest dostarczenie do procesu roztworu o odpowiednich parametrach, które gwarantują samo przeprowadzenie elektrolizy, ale i decydują o opłacalności procesu. Najważniejszym parametrem będzie zawartość samego metalu, która w kąpielach wynosi ok. 45-60 g/l. Niższe poziomy występujące w płuczkach kąpieli oczywiście również mogą być wykorzystane, należy je jednak wstępnie zatężyć (skoncentrować), celem uzyskania wyższych parametrów miedzi (Cu) i niklu (Ni). Zatężeniu ulegają jednak również zanieczyszczenia tych roztworów, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie elektrolizy. Dlatego bardzo istotna jest odpowiednia segregacja odpadów kąpieli i płuczek metali, celem umożliwienia dalszego, właściwego postępowania i przekazania do odpowiedniej instalacji.

Co w przypadku kąpieli z zanieczyszczeniami – dodatkowe możliwości postępowania

Nie zawsze jednak możliwe jest utrzymanie odpowiednich parametrów kąpieli (jest to główny powód, dla którego są wymieniane). W takich przypadkach pozostaje jeszcze możliwość strącenia kąpieli do osadu, zawierającego sole metali. Takie osady, o odpowiednim stężeniu danego metalu są wykorzystywane m.in. w hutach do produkcji stopów oraz innych dziedzinach przemysłu, do produkcji specjalistycznej. 

Odzysk metalu i soli metali w procesie elektrolizy.

Co powstaje po procesie elektrolizy i jakie ma dalsze zastosowanie? 

Ostatecznie po zakończonej elektrolizie otrzymujemy katodę miedzianą lub niklową w postaci czystego fragmentu metalu, który następnie możemy przeznaczyć do sprzedaży. Jest to najbardziej pożądana forma, która daje największe zyski. Drugim najczęstszym rozwiązaniem, jest opisywany powyżej odzysk soli metali w postaci osadu. Co jednak, gdy otrzymany odpad kąpieli i płuczek nie daje takich możliwości, ze względu na zbyt małą zawartość metali lub dodatkowe wtrącenia np. mieszaninę różnych metali w roztworze? Wówczas pozostaje niestety tylko neutralizacja i unieszkodliwienie, która nie daje żadnej wartości dodanej. Dlatego w tym, jak i innych omawianych dotychczas przypadkach kluczowe jest selektywne magazynowanie odpadów oraz dbałość o wybór odpowiedniej firmy, która gwarantuje jak najkorzystniejsze metody przetwarzania odpadów.

Oferta ZEME - odbiór odpadów przemysłowych

ZEME zajmuje się kompleksową obsługą gospodarki odpadami. 

Jakie usługi świadczy ZEME?

  • Odbiór i transport odpadów przemysłowych (makulatury, tworzyw sztucznych, odpadów niebezpiecznych, bioodpadów, drewna i innych).
  • Dostarczanie sprzętów i urządzeń do gromadzenia odpadów - rozwiązania techniczne ściśle dopasowane do potrzeb w Twoim zakładzie.
  • Obsługa dokumentacji środowiskowej - zatroszczymy się o Twoje bezpieczeństwo prawne.
  • Wsparcie dedykowanych systemów informatycznych - weryfikacja ilości i kosztów związanych z odpadami w jednym przejrzystym dashboardzie Klienta.
  • Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami na etapie projektowania Twojego zakładu. Nasi Klienci zaoszczędzili z nami do 100 000 PLN dzięki optymalizacji rozwiązań i projektu! 

Chciałbyś porozmawiać nt. zagospodarowania odpadów po obróbce metali z Twojego zakładu?

Zapraszamy do kontaktu - nasi Specjaliści dobiorą dla Ciebie najlepsze rozwiązania.