Polityka Prywatności ZEME Sp.z o.o.

Jako właściciel strony zeme.com.pl szanujemy prywatność jego użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i dbamy o te dane.

Kto jest administratorem danych.

Administratorem danych jest firma ZEME Sp. Z.o.o. z siedzibą przy ul. Woronicza 31/21 Warszawa

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu.

Podstawą prawną do przechowywania i przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f RODO. Przetwarzamy takie dane jakie dobrowolnie podaje nam użytkownik serwisu oraz dane rejestrowane automatycznie, takie jak adresy IP, pliki cookies. Dane te są niezbędne do zawierania i realizacji umów czyli m.in. prawidłowego korzystania ze strony w tym możliwości logowania się do portalu, odzyskiwania haseł, dbałości o bezpieczeństwo, doskonalenie jakości usług, udostępniania i do-pasowanie treści strony. Ponadto służą one analizom statystycznym, a także ewentualnemu usta-leniu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i naruszeniami prawa RP oraz realizacji umów pomiędzy użytkownikiem i administratorem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia umowy z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub potrzeby odzyskania dostępu do swojego konta w serwisie.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • prawo dostępu do treści swoich danych
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Zastrzegamy jednak, że może to nastąpić z przyczyn technologicznych (np. wymogi oprogramowania, z którego korzystamy) jednak pod warunkiem zachowania odpowiedniego stopnia ochrony tych danych.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zachowania bezpieczeństwa przechowywania danych.

Komu przekazujemy dane?

Dane użytkowników serwisu mogą być przekazane upoważnionym przez nas stosownym podmiotom niezbędnym w celu realizacji umów zawartych z nami, oraz organom państwowym takim jak:

  • Firmy outsorcingowe w tym np. prowadzące działalność księgową
  • Urzędy skarbowe, sądy, policja.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Aby uzyskać kopię swoich danych należy kontaktować się za pomocą e-maila pisząc na adres: biuro@zeme.com.pl