Uncategorized

Jak zmieniały się ceny makulatury w pierwszym kwartale 2020?

Ceny makulatury w 2020 roku

Odbiorcy makulatury mają w tym roku sporo pracy – szczególnie w kwestii aktualizacji cenników. Ceny makulatury w Polsce, w ciągu zaledwie pół roku zmieniła się bardzo znacząco. Co najważniejsze, na plus dla osób odwiedzających skupy makulatury jako dostawcy surowca.

Jak już wspominaliśmy w ostatnim artykule na blogu nt. czynników wpływających na ceny makulatury w Polsce , na początku 2020 roku sprzedaż makulatury była zupełnie nierentowna. Skupy makulatury płaciły zaledwie 4-10 groszy za 1 kg papieru, a nawet oferowały przyjęcie tego surowca zupełnie za darmo. Bywało i tak, że w ogóle go nie przyjmowały. To, jak sytuacja zmieniła się w ciągu zaledwie miesiąca, obrazuje wykres poniżej. Cena makulatury ustalana wg mechanizmu open book, kształtowała się na poziomie nieco ponad 200 zł za tonę na koniec marca. Na początku maja – była już dwukrotnie wyższa – wynosiła 400 zł za tonę. Cena surowca wg wskaźnika pix, wzrosła w tym czasie z niecałych 200 zł / Mg do prawie 300 zł / Mg.

 

ceny makulatury

 

Aktualizacje ceny makulatury – mechanizmy ustalania cen i rozliczania odbiorów surowca

Pisząc o cenach makulatury warto wyjaśnić, czym jest ustalanie i aktualizacja cen makulatury wg mechanizmu “open book” i “wskaźnika pix”. 

Cena makulatury w “open book” ustalana jest 5. dnia każdego miesiąca. Podstawę stanowi cennika papierni, z odjęciem kosztów operacyjnych i marży.
To rekomendowany przez ZEME mechanizm zmiany cen – ze względu na transparentność i możliwość korekty. Zazwyczaj ZEME zobowiązuje się do przedstawienia każdej korekty ceny. W przypadku spadku cen w ciągu danego miesiąca – obowiązuje cena z jego początku. Takie rozwiązania są gwarantują najkorzystniejsze ceny dla naszych Klientów.

Z kolei cena makulatury pix opiera się o wskaźnik Foex PIX OCC. Określa się go wzorem, w którym składnikami jest m.in. średni kurs waluty. Jest to wskaźnik dedykowany na rynek niemiecki. Stanowi on dość wysokie ryzyko kontraktowe zarówno dla Klientów, jak i dla Odbiorców makulatury. To powoduje różnice między aktualną ceną rynkową, a ceną opartą o wskaźnik pix. Analizując chociażby sytuację z minionych dwóch miesięcy, wielu dostawców makulatury, którzy rozliczali się właśnie na podstawie wskaźnika pix, nie dostało podwyżki ceny makulatury od razu kiedy było to możliwe.

Dynamiczne zmiany cen makulatury? „Ale to już było”!

Podobnie, choć w sposób bardziej rozciągnięty w czasie, kształtowały się ceny makulatury w 2009 roku. Od stycznia do marca, odbiorcy makulatury oferowali zaledwie 5-10 euro za tonę tego surowca. W ostatnim kwartale ceny wzrosły kilkukrotnie : do 35-50 euro za tonę, sięgając w 2010 roku nawet 100 euro za tonę.

W związku z tak dynamicznymi zmianami cen makulatury na rynku polskim i europejskim, warto w tym czasie zweryfikować czy nasz obecny Odbiorca zaktualizował stawkę jaką płaci za makulaturę i porównać oferty skupów makulatury.

Niektórzy Odbiorcy makulatury – w tym ZEME – oferują aktualnie wysokie ceny za ten surowiec – warto to wykorzystać. Zapraszamy do porównania oferty!
W wielu przypadkach współpracy z dostawcami makulatury, ZEME również aktualizuje ceny surowca właśnie w oparciu o wskaźnik cen makulatury pix lub open book. Zapraszamy do kontaktu – zaproponujemy skup makulatury, na którym skorzystasz!

Odbiór odpadów organicznych czekają zmiany!

Zmiany dotyczące utylizacji żywności, oddawanej w kodzie 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Od 30.06.2020 odbiór odpadów organicznych z restauracji i szpitali będzie następował na nieco innych zasadach niż dotychczas. Zmiany dotyczą utylizacji żywności, a konkretniej – tej o kodzie 20 01 08, czyli odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Firmy prywatne i działalności gospodarcze nie będą mogły oddawać odpadów organicznych w kodzie z grupy odpadów zbieranych selektywnie.
Na czym polega zmiana?

Od połowy tego roku odbiór odpadów spożywczych o kodzie 20 01 08  nie będzie świadczony  przez prywatnych odbiorców i przetwórców. Dlaczego? Ponieważ kod ten dotyczy odpadów klasyfikowanych  jako odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Dokładna definicja odpadów z grupy 20 brzmi: Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie. A zatem prywatne firmy przetwarzające odpady, posiadające np. biogazownie, nie będą mogły ich odbierać.  Tę grupę odpadów odbierać będą tylko firmy komunalne, odbierające odpady z gospodarstw domowych itp. Przedsiębiorstwa nie mogą już zatem oddawać bioodpadów w kodzie 20 01 08. Z kolei prywatni przetwórcy tych odpadów, nie będą mogli odbierać odpadów klasyfikowanych w ww.kodzie.  Nie pozostawimy jednak Państwa z tą suchą informacją 🙂
Poniżej podajemy kody odpadów, w których firmy prywatne/działalności gospodarcze mogą pozbywać się odpadów spożywczych

Odpady dotychczas oddawane przez firmy pod kodem 20 01 08 powinny zostać przerejestrowane. Jak zareagować na tę zmianę?

Odbiór odpadów organicznych ze szpitali i restauracji dotychczas zgłaszany pod kodem 20 01 08 powinien teraz być zgłoszony pod innymi kodami. Należy zatem dokonać korekty wniosków zgłoszonych do Bazy Danych Odpadowych (BDO) i zawrzeć inne, odpowiednie kody.

Jako doświadczony odbiorca i przetwórca odpadów żywnościowych, przeterminowanych odpadów spożywczych, odbiorca zepsutego mięsa i innych przeterminowanych produktów spożywczych (w opakowaniach jednostkowych i bez), rekomendujemy jak następuje:

Kody odpadów organicznych odbieranych od przedsiębiorstw, pod którymi można zarejestrować wspomniane bioodpady:

 • Grupa: 02 02 – Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego:
  • 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 • Grupa: 02 03 – Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
  • 02 03 04 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 • Tłuszcze posmażalnicze – zarówno roślinne jak i smalec cukierniczy – odbiór tych odpadów spożywczych następuje w kodzie 02 03 99. ZEME dokonując odbioru tych bioodpadów zapewnia beczki o pojemności 45 L – zapytaj o aktualną ofertę odbioru tłuszczy posmażalniczych 
 • Grupa: 02 06 – Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
  • Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 02 06 01
  • Odpady konserwantów 02 06 02
  • Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 02 06 80
 • Grupa: 16 03 – Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
  • 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

Warto zadbać, by utylizacja żywności pochodzących z Twojego biznesu/działalności gospodarczej następowała zgodnie z prawem i w bezpiecznych, higienicznych warunkach. W ten sposób nie tylko nie narażasz się na duże koszty związane z karami (które ostatnio gorliwie nakłada Sanepid..), ale również wykazujesz troskę o bezpieczne dla środowiska przetwórstwo/zagospodarowanie/ utylizację tych odpadów. Dlaczego? Otóż odpady pochodzące z działalności gospodarczej są znacznie bardziej jednolitym odpadem co pozwala skierować je od razu na wyspecjalizowaną linię w biogazowniach etc.

 

 

Odbiór odpadów spożywczych-jak przygotować się na kontrolę Sanepidu ?

Jak postępować z odpadami spożywczymi w gastronomii by nie dać zaskoczyć się kontroli Sanepidu?

Prowadzisz działalność gastronomiczną? Podczas przygotowywania posiłków wytwarzasz odpady spożywcze – pochodzenia roślinnego oraz pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Czy zorganizowałeś już odbiór odpadów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Nie daj się zaskoczyć bardzo częstym ostatnio kontrolom Sanepidu.
W niniejszym znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o odpadach organicznych z gastronomii by uniknąć kar środowiskowych.

Czym są odpady spożywcze – czyli o regułach, wg.których warto z nimi postępować.

Radzenie sobie z odpadami powstającymi wskutek prowadzenia działalności gospodarczej nie jest tematem łatwym. Przed szczególnym wyzwaniem stoją przedsiębiorstwa gastronomiczne, które muszą zatroszczyć się o odbiór odpadów kuchennych, przestrzegając przy tym wszystkich reguł, jakie zakłada na nie Sanepid. Jak zorganizować odbiór odpadów z firm gastronomicznych by prowadzić restaurację, bar czy pizzerię w pełni zgodnie z prawem?
Czym są odpady spożywcze?
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, odpady gastronomiczne to „wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.”
Odpady spożywcze powstają w barach, pubach, restauracjach, kawiarniach. Ale nie tylko: także w stołówkach szkolnych, pracowniczych czy szpitalnych, punktach gastronomicznych w obiektach hotelarskich i sportowych oraz środkach transportu publicznego (takiego jak statki, pociągi czy samoloty).

Trzy grupy odpadów spożywczych

Odpady spożywcze można podzielić na trzy podstawowe grupy.
I-wsza z nich to produkty, które uległy zepsuciu lub dla których upłynął termin ważności.
II-ga grupa to odpady, które powstają na etapie przygotowywania potraw (np. obierki ziemniaków, zużyte oleje).
III-cia grupa to resztki jedzenia, które nie zostały zjedzone przez klientów, a zatem są pozostałościami na ich talerzach.

Odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

Szczególną grupę odpadów spożywczych stanowią odpady pochodzenia zwierzęcego, określane jako odpady kategorii 3.
Ich fachowa nazwa to uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Uznawane są za odpady niebezpieczne i należy je odpowiednio utylizować – nie mogą one trafiać do zwykłych kontenerów.

Zasady obchodzenia się z odpadami spożywczymi w firmie gastronomicznej

Przepisy prawne regulują szereg działań, związanych z odpadami kuchennymi. Przede wszystkim odpady żywnościowe w firmach gastronomicznych muszą być składowane w zamykanych, odpowiednio skonstruowanych pojemnikach. Pojemniki takie są łatwe do wyczyszczenia i dezynfekcji, łatwe do utrzymywania ich w dobrym stanie.
Worki w koszach na śmieci w lokalach gastronomicznych powinny być usuwane po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, w którym się znajdują oraz zawsze na zakończenie dnia pracy. Nie zostawia się rozpoczętego zapełnianiem odpadami worka na noc.

Prawo wprowadza także wiele zakazów, dotyczących odpadów kuchennych.
Niespożyte przez klientów potrawy i reszty potraw nie mogą zostać podane ponownie, nawet jeśli zastosowana zostanie obróbka termiczna. Nie można takich potraw zamrażać. Nieskonsumowane przez gości jedzenie staje się odpadem, który należy wyrzucić.

Ważna, a często zupełnie pomijana, kwestia ścieków z działalności gastronomicznej

Zabrania się wprowadzania do wód odpadów ciekłych – na przykład zużytego oleju.
Do urządzeń kanalizacyjnych nie można wprowadzać także odpadów stałych, nawet rozdrobnionych, mogących zmniejszyć przepustowość przewodów kanalizacyjnych. Unieszkodliwianie odpadów gastronomicznych przy wykorzystaniu młynków koloidalnych także jest poza normami prawa.
Zabronione jest w końcu dokarmiane resztkami pochodzącymi z kuchni zwierząt gospodarczych i leśnych.

Jedyną słuszną opcją pozbycia się odpadów z kuchni jest wyspecjalizowany odbiorca odpadów spożywczych, który zadba o to, by nie były one magazynowane i nie ulegały rozkładowi czy nie stały się pożywką dla gryzoni, owadów i bakterii w lokalu gastronomicznym czy na jego zapleczu.
Odpady odbierane przez naszą firmę trafiają np. na biogazownię, w której skutecznie je utylizujemy.
W swojej ofercie poza obiorem odpadów kuchennych (zarówno pochodzenia roślinnego jak i odpadów kat. 3 i zlewek) dostarczamy odpowiednie, szczelne pojemniki na te odpady. Posiadamy beczki na zlewki o pojemności 60-660L, a także zwykłe pojemniki w rozmiarach od 120 L do 660 L i kontenery do 25 m3.
Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Odbiór odpadów z firm gastronomicznych – wymagania

Najważniejsze wymaganie, nałożone na odbiór odpadów spożywczych z obiektów gastronomicznych, to wymóg przekazywania ich odpowiedniej firmie, która zajmie się profesjonalną utylizacją. Przedsiębiorstwo gastronomiczne – restauracja, bar czy kawiarnia – powinno mieć umowę na odbiór odpadów kuchennych oraz dokument potwierdzający ten odbiór – Kartę Przekazania Odpadów lub w przypadku odpadów kategorii 3 – dokument handlowy UPPZ.

Karta Przekazania Odpadów (KPO)

Jest to podstawowy element dotyczący ewidencji odpadów. Dowodzi on prawidłowego przekazania odpadów do specjalistycznych ich odbiorców. Zawiera dane posiadacza odpadów, miejsce przeznaczenia odpadów, sposoby gospodarowania odpadami i dane o ich pochodzeniu oraz miejsce pochodzenia i przeznaczenia odpadów.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, na Kartę Przekazania Odpadów nie muszą trafić odpady o kodzie 16 03 80, czyli produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia. Takie odpady podlegają pod decyzje weterynaryjne.

Odbioru odpadów kategorii 3 nie trzeba rejestrować na Karcie Przekazania Odpadu

Posiadanie wymaganej dokumentacji jest sprawdzane przez służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli firm gastronomicznych.
Jedyną grupą odpadów spożywczych, co do której nie wymaga się odbioru przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, są resztki jedzenia, które pozostały na talerzach klientów – czyli odpady pokonsumpcyjne. Jeśli nie zawierają one odpadów niebezpiecznych, można je wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
To znaczy, że od momentu wydania posiłku, powstałych odpadów nie traktuje się jako tych z prowadzenia działalności gospodarczej. Będąc odpadami wynikającymi z bytowania ludzi zalicza się je do odpadów komunalnych.

Pojemniki na odpady organiczne w gastronomii

Inna kwestia kontrolowana przez Sanepid to posiadanie odpowiednich pojemników na odpadki organiczna. Jak już wspomnieliśmy, muszą one być szczelne, zamykane, utrzymane w dobrym stanie, czyszczone i dezynfekowane.  Szczególnie w pomieszczeniach, gdzie przygotowywane są posiłki, kosze muszą mieć zamknięcie – wykorzystuje się na przykład zamknięte kosze z pedałem nożnym.

Przy okazji pojemników warto wspomnieć o kolejnym dokumencie, wymaganym przez służby sanitarne, czyli Dobrych Praktykach Higienicznych (GHP). W nim zawiera się informację, jak myć i dezynfekować pojemniki na odpady spożywcze.
W odniesieniu do odpadów, dokument Dobre Praktyki Higieniczne powinien opisywać sposób gromadzenia odpadów (określone miejsca) oraz wskazywać sposób usuwania odpadków. Ważne jest zawarcie w nim informacji o tym, jak i kiedy ma być sprzątane i zabezpieczane miejsce gromadzenia odpadów przed dostępem insektów i gryzoni.

Dodatkowe kwestie, związane z odbiorem odpadów kuchennych

W kuchniach lokali gastronomicznych powstają nie tylko odpady spożywcze. Podczas prowadzenia restauracji powstają ścieki, które również właściciel lokalu musi odprowadzać zgodnie z prawem.
Jeśli restauracja jest własnością, powinna mieć pozwolenie na spuszczanie swoich ścieków do kanalizacji. Ponadto na lokalach gastronomicznych, w których korzysta się z foliowych reklamówek (np. do pakowania jedzenia na wynos), ciąży konieczność odprowadzania tzw. opłaty recyklingowej. O te wszystkie rzeczy muszą się zatroszczyć właściciele lokali gastronomicznych, jeśli chcą prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem.

Jak odbiorca odpadów spożywczych postępuje dalej z tymi odpadami?

Wyróżnić można trzy główne sposoby unieszkodliwiania odpadów spożywczych, stosowane przez firmy, zajmujące się obiorem odpadów, w tym odbiorem odpadów kat. 3. Pierwszy z nich to recycling, polegający na wykorzystaniu odpadów spożywczych w biogazowniach. Drugi sposób to kompostowanie w specjalnych pryzmach. Jeśli nie jest możliwe zastosowanie pierwszego lub drugiego rozwiązania, odbiorcy odpadów spożywczych pozostaje ich utylizacja. Jest to zgodne z tzw. hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Zakłada ona kolejno:
– zapobieganie powstawaniu odpadów,
– przygotowanie do ponownego użycia,
– recykling,
– inne procesy odzysku i unieszkodliwianie
– oraz przechodzenie do kolejnych poziomów hierarchii dopiero, gdy nie da się przetworzyć odpadów w sposób, który jest w hierarchii wcześniej.

Zawieranie współpracy z odbiorcą opadów spożywczych – najważniejsze zagadnienia

Zawierając współpracę z odbiorcą odpadów spożywczych, należy dopilnować, by została zawarta odpowiednia umowa, potwierdzająca taką współpracę, a która będzie potem dowodem dla Sanepidu w razie kontroli. Warto ustalić wszystkie inne kwestie związane z dokumentacją, a następnie praktyczne elementy odbioru odpadów kuchennych. Przedsiębiorstwo przed przystąpieniem do współpracy prosi się o opisanie wszystkich odpadów, jakie generuje do momentu wydania posiłków. To pozwoli na określenie np. odpowiedniej metody ich późniejszej utylizacji. Należy ustalić, czy przedsiębiorstwo posiada opakowania recyklingowe. Jeśli nie, warto skorzystać z oferty firmy, która takie udostępnia lub nawiązać współpracę z organizacją odzysku opakowań. Należy także ustalić, czy firma wykorzystuje reklamówki foliowe i odprowadza opłatę recyklingową. Ostatnią kwestią jest zadbanie o pozwolenie na wpuszczenie swoich ścieków do kanalizacji.

ZEME zapewnia kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów spożywczych i kategorii 3 w każdym typie lokalu gastronomicznego – zapraszamy do współpracy.

Przetwarzanie i recykling tworzyw sztucznych

Przetwarzanie i recykling tworzyw sztucznych – coraz więcej osób ma świadomość, że jest to pożyteczne i coraz bardziej konieczne we współczesnej gospodarce odpadami. Jak firma przetwarzająca tworzywa sztuczne przeprowadza ten proces? I jakie są jego rezultaty?

Recykling tworzyw sztucznych niejedno ma oblicze

A właściwie oblicza ma dwa, bo wyróżnia się dwa główne procesy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Pierwszy z nich to przetwarzanie na energię. W tym przypadku tworzywa sztuczne spala się lub produkuje z nich paliwa płynne, wykorzystywane następnie właśnie do wytwarzania energii. Drugi z procesów to przetwarzanie tworzyw sztucznych do postaci umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie na nowe produkty z tworzyw sztucznych. 

Jak wytwarza się energię z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne produkowane są w znacznej części z wykorzystaniem paliw kopalnych (ropy naftowej). Dlatego też po odpowiednim przetworzeniu stanowić mogą one doskonałe paliwo alternatywne. Firma przetwarzająca tworzywa sztuczne, która produkuje z nich energię, stosuje jeden z dwóch procesów. Pierwszy z nich to bezpośrednie spalanie. W jego wyniku powstaje zdatne do bezpośredniego wykorzystywania w wytwarzaniu energii paliwo alternatywne. Drugi z procesów to przetworzenie (np. w procesie pirolizy) na paliwo płynne – olej opałowy lub komponenty do jego produkcji.

Ze starego do nowego, czyli recykling tworzyw sztucznych

Drugą opcją w przetwarzaniu tworzyw sztucznych jest produkcja tzw. regranulatu, z którego można wytwarzać kolejne wyroby z tworzyw sztucznych. Regranulat to surowiec o cechach identycznych lub zbliżonych do pierwotnego tworzywa. Proces przetwarzania na surowiec do ponownego wykorzystania zaczyna się od odbioru odpadu do przetworzenia, sortowania do odpowiednich rodzajów tworzyw sztucznych i wydzielenia poszczególnych jednorodnych frakcji – na przykład zmieszane butelki PET po napojach rozdzielane są w zależności od koloru, a różne rodzaje odpadów z polipropylenu według właściwości fizykochemicznych. 

Odpady rozdrabnia się do postaci przemiału lub płatka przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych do tego celu młynów. Następnie następuje doczyszczenie odpadu w procesie kąpieli wodnej – to tzw. flotacja, podczas której wymywa się wtrącenia i zanieczyszczenia.

Ostatni element procesu recyklingu tworzyw sztucznych to regranulacja odpadu. Ten etap składa się z procesów topnienia i przeciskania przez tzw. sita. Jego rezultatem jest regranulat – surowiec do wytwarzania produktów końcowych z tworzyw sztucznych.

Ponieważ specjalizujemy się w sposobach zagospodarowania wtórnego i przetwarzania tworzyw sztucznych, jako firma recyklingowa – zapraszamy do kontaktu.

Powered by

VFE

Newsletter

Zapisz się do newslettera Zeme, a my zadbamy o comiesięczną aktualizację Twojej wiedzy w zakresie gospodarki odpadów.

Bądź na bieżąco z najistotniejszymi aktualizacjami prawnymi i newsami technologicznymi

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamów odbiór odpadów