Cena makulatury - Styczeń 2022 bez większych zmian

papiernia.jpg

Autorem artykułu jest ZEME Sp. z o.o.

Raport z rynku makulatury ma na celu przybliżenie realnej sytuacji rynkowej i odniesienie jej oraz porównanie do analiz cenowych wynikających z raportowanych index-ów. Poniższe opracowanie jest też fachowym, jednak subiektywnym spojrzeniem na rynek makulatury, uwzględniającym jego najważniejsze punkty.

Początek roku bez większych zmian w cenach makulatury

Mimo spodziewanego szybkiego wzrostu cen makulatury, rok rozpoczął się dość wolno i ociężale, a ceny nie uległy większym zmianom. Na rynku natomiast brakowało surowca. Znacznie mniejsze były zarówno wolumeny, jak i zbiórki materiału luzem. Odwrotna sytuacja miała natomiast miejsce w przypadku zapotrzebowania na makulaturę. Było ono na tyle duże, że odczuwalne były już początki walki cenowej, co na pewno przełoży się na kolejny miesiąc.

Stabilna sytuacja na rynku europejskim 

W odróżnieniu od poprzednich lat, wiele papierni nie zdecydowało się na przerwy postojowe w grudniu, co miało przełożenie na sytuację na rynku. Zwykle papiernie wyhamowywały pod koniec roku, aby rozpocząć realizację zamówień styczniowych od około połowy miesiąca. Tym razem nie było przerwy w grudniu 2021, przez co i styczeń 2022 okazał się inny, czyli bez większych zmian w stosunku do grudnia 2021. Krótko mówiąc nie było owego boom-u od połowy miesiąca stycznia 2022, jak wnioskuje sam Marktinsider. Potwierdza również, co zostało już wymienione powyżej, iż papiernie poprzez brak postojów w produkcji papieru nagromadziły odpowiednie zapasy w grudniu 2021 w związku z czym została zachowana ciągłość realizacji zamówień w styczniu 2022, pomimo ewidentnych problemów w transportach, które oczywiście bardzo przeszkadzały w punktualnych dostawach. W styczniu problem z transportem nie został został zażegnany. Problemy w dalszym ciągu stanowiła organizacja transportu, na co wpływ miały, m. in. nowe regulacje transportowe oraz pakiet mobilności. Również brak wiedzy, co będzie dalej nie sprzyjał rozwojowi tej gałęzi biznesowej. Problemy te są na tyle znaczące, że będą miały odzwierciedlenie w kilku kolejnych miesiącach.

Eksport makulatury wolnym krokiem zaczyna się odbudowywać

Eksport surowca w styczniu był dość stabilny i jest to również pewien nowy trend po pandemii i licznych lockdownach. Pojawił się za to problem z dostępnością kontenerów, których ceny urosły znacznie w stosunku do ostatnich dwóch lat. Zapotrzebowanie na materiał w Europie rośnie przez co export nie ma już takich ilości, jakie miał przed chińskim banem, czy też jeszcze przed pandemią. Coraz rzadziej można również zaobserwować wysokie ceny, co ma również duży wpływ na podjęcie decyzji o sprzedaży surowców.

Sytuacja cenowa na rynku makulatury

W styczniu 2022 ceny makulatury brązowej (grupa 1 oraz grupa 4) znajdowała się na stabilnym poziomie. Ceny dla grup makulatur 3 i 2 np.; 3.02 ścinka drukarska, akta biurowe 2.05/2.06, 3.10 multidruck znacznie wzrosły ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie papierni produkujących papier toaletowy i produkty higieniczne. Dodatkowo przyczynił się do tego strajk w UPM w Finlandii. CEK 3.12 wyparł już cenę kartonu (tektury falistej) 1.04 i miejscami przebija już nawet 210 euro/tonę exw.

Cena makulatury gazetowej 1.11 w styczniu 2022 była stabilna.

Makulatury białe 3.18, 3.16, 3.14, 3.13 z tendencją rosnącą na następne miesiące, ilości jednak były stabilne.

Analiza cen z index-ów

Index PIX pokazał w styczniu w kartonie 1.04 w pierwszym tygodniu wartość 185,51€, co oznaczało niemalże tą samą wartość w pierwszym tygodniu grudnia 2021. Następne tygodnie również bez większych zmian.

Cały miesiąc zakończył się w ostatnim tygodniu stycznia 2022 w kartonie 1.04 na poziomie 182,65€. 

Gazeta 1.11 w index PIX pokazała w pierwszym tygodniu stycznia 2022 wartość 208,94€, a koniec miesiąca stycznia 2022 zakończył się wartością 210,45€. Zainteresowanie gazetą było znacznie mniejsze w styczniu 2022 w stosunku do grudnia 2021.

Średnia cena indeksowa 1.11 w styczniu 2022 wynosiła 209,70€.

Początek roku wyjątkowo bez niespodzianek

Styczeń okazał się spokojnym miesiącem pomimo wielu problemów. Ewidentnie jednak jest odczuwalny brak surowca i wszystko wskazuje na problemy w lutym, który dodatkowo jest krótkim miesiącem. 

Oferta ZEME

ZEME świadczy usługi odbioru, transportu i dostarczenia sprzętu i urządzeń do gromadzenia odpadów przemysłowych. 

Konkurencyjność naszej oferty wynika z zaawansowanych technologicznie procesów zagospodarowania odpadów oraz kilkunastoletniego doświadczenia naszych Specjalistów. Dzięki wsparciu dedykowanych systemów informatycznych zyskasz większą kontrolę nad gospodarką odpadów w Twojej firmie oraz aktualnymi stawkami za ceny makulatury - sprawdź ICM ZEME (pierwszy Indeks Cen Makulatury na rynek polski).

Jesteśmy w stanie zapewnić wszelkie wsparcie w zakresie szeroko pojętej Ochrony Środowiska i kompleksowej gospodarki odpadami. Chciałbyś porozmawiać nt. zagospodarowania odpadów w Twoim zakładzie? 

Zapraszamy do kontaktu - nasi Specjaliści dobiorą dla Ciebie najlepsze rozwiązania.