Jak zmieniały się ceny makulatury w pierwszym kwartale 2020?

zmiany cen makulatury 2008-9.jpg

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Odbiorcy makulatury mają w tym roku sporo pracy - szczególnie w kwestii aktualizacji cenników. Ceny makulatury w Polsce, w ciągu zaledwie pół roku zmieniła się bardzo znacząco. Co najważniejsze, na plus dla osób odwiedzających skupy makulatury jako dostawcy surowca.

Jak już wspominaliśmy w ostatnim artykule na blogu nt. czynników wpływających na ceny makulatury w Polsce , na początku 2020 roku sprzedaż makulatury była zupełnie nierentowna. Skupy makulatury płaciły zaledwie 4-10 groszy za 1 kg papieru, a nawet oferowały przyjęcie tego surowca zupełnie za darmo. Bywało i tak, że w ogóle go nie przyjmowały. To, jak sytuacja zmieniła się w ciągu zaledwie miesiąca, obrazuje wykres poniżej. Cena makulatury ustalana wg mechanizmu open book, kształtowała się na poziomie nieco ponad 200 zł za tonę na koniec marca. Na początku maja – była już dwukrotnie wyższa - wynosiła 400 zł za tonę. Cena surowca wg wskaźnika pix, wzrosła w tym czasie z niecałych 200 zł / Mg do prawie 300 zł / Mg.


Aktualizacje ceny makulatury - mechanizmy ustalania cen i rozliczania odbiorów surowca

Pisząc o cenach makulatury warto wyjaśnić, czym jest ustalanie i aktualizacja cen makulatury wg mechanizmu "open book" i "wskaźnika pix". 

Cena makulatury w "open book" ustalana jest 5. dnia każdego miesiąca. Podstawę stanowi cennika papierni, z odjęciem kosztów operacyjnych i marży.

To rekomendowany przez ZEME mechanizm zmiany cen - ze względu na transparentność i możliwość korekty. Zazwyczaj ZEME zobowiązuje się do przedstawienia każdej korekty ceny. W przypadku spadku cen w ciągu danego miesiąca - obowiązuje cena z jego początku. Takie rozwiązania są gwarantują najkorzystniejsze ceny dla naszych Klientów.

Z kolei cena makulatury pix opiera się o wskaźnik Foex PIX OCC. Określa się go wzorem, w którym składnikami jest m.in. średni kurs waluty. Jest to wskaźnik dedykowany na rynek niemiecki. Stanowi on dość wysokie ryzyko kontraktowe zarówno dla Klientów, jak i dla Odbiorców makulatury. To powoduje różnice między aktualną ceną rynkową, a ceną opartą o wskaźnik pix. Analizując chociażby sytuację z minionych dwóch miesięcy, wielu dostawców makulatury, którzy rozliczali się właśnie na podstawie wskaźnika pix, nie dostało podwyżki ceny makulatury od razu kiedy było to możliwe.

Dynamiczne zmiany cen makulatury? "Ale to już było"!

Podobnie, choć w sposób bardziej rozciągnięty w czasie, kształtowały się ceny makulatury w 2009 roku. Od stycznia do marca, odbiorcy makulatury oferowali zaledwie 5-10 euro za tonę tego surowca. W ostatnim kwartale ceny wzrosły kilkukrotnie : do 35-50 euro za tonę, sięgając w 2010 roku nawet 100 euro za tonę.

W związku z tak dynamicznymi zmianami cen makulatury na rynku polskim i europejskim, warto w tym czasie zweryfikować czy nasz obecny Odbiorca zaktualizował stawkę jaką płaci za makulaturę i porównać oferty skupów makulatury.