Indeks cen makulatury oznacza dla Ciebie:

Pełną informację

Dostęp do aktualnych cen kartonu na rynku Polskim w oparciu o ceny transakcyjne

Optymalizację

Możliwość podejmowania lepszych decyzji o sprzedaży lub składowaniu makulatury

Pewność

Weryfikację cen sprzedaży surowca u kontrahentów

INDEX CENOWY ZEME®

Jak działa indeks cenowy

Indeks cenowy został stworzony dla makulatury klasyfikowanej według normy PN-EN 643:2014-03 jako 1.04 Tektura falista z domów handlowych. Jest on odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian cen makulatury na rynku polskim, a tym samym stanowi punkt odniesienia dla stron biorących udział w obrocie makulaturą w Polsce.

Dotychczas na rynku polskim brak było takiego odnośnika, w wyniku czego sprzedający zmuszeni byli do organizacji częstych postępowań przetargowych, aby reagować na dynamiczne zmiany cen, bądź też opierali się o indeksy zagraniczne, które jednak nie oddają charakterystyki zmian na polskim rynku makulatury.

Zarejestruj się

Zarejestruj konto w Panelu Klienta ZEME, aby korzystać z naszego indeksu cenowego za darmo.

Metodologia

Chcąc odzwierciedlić bieżącą sytuację na rynku cen makulatury metodologię indeksu oparto na danych pochodzących od różnych uczestników - kupujących, sprzedających i pośredników w obrocie makulaturą. Oznacza to, iż uwzględnia on zakup makulatury zarówno bezpośredni jak i pośredni przez papiernie zlokalizowane na terytorium Polski, ale także przez podmioty zagraniczne.

W przypadku kupujących zlokalizowanych na terenie Polski cena rozumiana jest jako cena zakupu makulatury od sprzedającego bez uwzględnienia kosztu transportu. W przypadku zakupu makulatury przez podmioty, do których transport odbywa się drogą morską przyjęto cenę FAS zgodnie z Incoterms tj. cenę zakupu surowca i dostarczenia do portu wyjściowego. Podejście to zapewnia trafne odzwierciedlenie cen na terenie Polski, niezależnie od lokalizacji kupujących i sprzedających.

  • Ceny bazowe są cenami w PLN netto, dotyczą makulatury 1.04 w minimalnej ilości partii całotirowej tj. 20 Mg.
  • Indeks aktualizowany jest w cyklu cotygodniowym.
  • Dane są gromadzone, weryfikowane i przetwarzane przez niezależny zespół analityków, niepowiązanych z transakcjami na rynku makulatury, tak aby zapewnić pełną wiarygodność i bezstronność procesu.
  • Użytkownik portalu po zalogowaniu otrzymuje dostęp do danych bieżących tj. aktualnej wartości indeksu oraz wartości minimalnych i maksymalnych. Ma możliwość przeglądu danych historycznych, zarówno w formie tabelarycznej jak i na wykresie.

Opinie naszych klientów

Zobacz co mówią o naszym indeksie cenowym

"ZEME zapewnia nam obsługę aż 500 sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Szczególnie cenimy sobie w tej współpracy bardzo dobrze poukładaną przez ZEME logistykę odbiorów i transportu odpadów - usługa świadczona jest terminowo i na najwyższym poziomie w kwestii przepływu informacji i komunikacji, a płatność za makulaturę jest ze strony ZEME terminowa"

"Zeme spełnia wszystkie standardy wymagane od wiarygodnej firmy działającej w w gospodarce odpadami. Z pełnym przekonaniem możemy polecić ZEME jako partnera w tej dziedzinie"