Indeks cen
makulatury

Zadaniem indeksu jest odzwierciedlenie cen kartonu 1.04 u klientów w Polsce. Wartość indeksu to cena "na bramie" (dla instalacji w Polsce) lub "dostarczone do portu" dla instalacji zagranicznych. W celu obliczenia ceny exworks (z placu) od podanych cen należy odjąć szacowane koszty transportu.

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby przez 14 dni korzystać z naszego indeksu cenowego za darmo.

Miesięczny koszt dostępu do indeksu cenowego wynosi 2000.00 zł

Indeks cen makulatury oznacza dla Ciebie:

Pełną informację

Dostęp do aktualnych cen kartonu na rynku Polskim w oparciu o ceny transakcyjne

Optymalizację

Możliwość podejmowania lepszych decyzji o sprzedaży lub składowaniu makulatury

Pewność

Weryfikację cen sprzedaży surowca u kontrahentów

INDEX CENOWY ZEME®

Jak działa indeks cenowy

Indeks cenowy został stworzony dla makulatury klasyfikowanej według normy PN-EN 643:2014-03 jako 1.04 Tektura falista z domów handlowych. Jest on odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian cen makulatury na rynku polskim, a tym samym stanowi punkt odniesienia dla stron biorących udział w obrocie makulaturą w Polsce.

Dotychczas na rynku polskim brak było takiego odnośnika, w wyniku czego sprzedający zmuszeni byli do organizacji częstych postępowań przetargowych, aby reagować na dynamiczne zmiany cen, bądź też opierali się o indeksy zagraniczne, które jednak nie oddają charakterystyki zmian na polskim rynku makulatury.

Wypróbuj przez 14 dni za darmo

Metodologia

Chcąc odzwierciedlić bieżącą sytuację na rynku cen makulatury metodologię indeksu oparto na danych pochodzących od różnych uczestników - kupujących, sprzedających i pośredników w obrocie makulaturą. Oznacza to, iż uwzględnia on zakup makulatury zarówno bezpośredni jak i pośredni przez papiernie zlokalizowane na terytorium Polski, ale także przez podmioty zagraniczne.

W przypadku kupujących zlokalizowanych na terenie Polski cena rozumiana jest jako cena zakupu makulatury od sprzedającego bez uwzględnienia kosztu transportu. W przypadku zakupu makulatury przez podmioty, do których transport odbywa się drogą morską przyjęto cenę FAS zgodnie z Incoterms tj. cenę zakupu surowca i dostarczenia do portu wyjściowego. Podejście to zapewnia trafne odzwierciedlenie cen na terenie Polski, niezależnie od lokalizacji kupujących i sprzedających.

  • Ceny bazowe są cenami w PLN netto, dotyczą makulatury 1.04 w minimalnej ilości partii całotirowej tj. 20 Mg.
  • Indeks aktualizowany jest w cyklu cotygodniowym.
  • Dane są gromadzone, weryfikowane i przetwarzane przez niezależny zespół analityków, niepowiązanych z transakcjami na rynku makulatury, tak aby zapewnić pełną wiarygodność i bezstronność procesu.
  • Użytkownik portalu po zalogowaniu otrzymuje dostęp do danych bieżących tj. aktualnej wartości indeksu oraz wartości minimalnych i maksymalnych. Ma możliwość przeglądu danych historycznych, zarówno w formie tabelarycznej jak i na wykresie.

Opinie naszych klientów

Zobacz co mówią o naszym indeksie cenowym

"ZEME zapewnia nam obsługę aż 500 sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Szczególnie cenimy sobie w tej współpracy bardzo dobrze poukładaną przez ZEME logistykę odbiorów i transportu odpadów - usługa świadczona jest terminowo i na najwyższym poziomie w kwestii przepływu informacji i komunikacji, a płatność za makulaturę jest ze strony ZEME terminowa"

"Zeme spełnia wszystkie standardy wymagane od wiarygodnej firmy działającej w w gospodarce odpadami. Z pełnym przekonaniem możemy polecić ZEME jako partnera w tej dziedzinie"