Raport z rynku makulatury. Komentarz na sierpień 2021

cena_makulatury_sierpień_indeks_PIX.jpg

Raport z rynku makulatury. Komentarz ekspercki na sierpień 2021.

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Raport ma na celu przybliżenie realnej sytuacji rynkowej i odniesienie jej oraz porównanie do analiz cenowych wynikających z raportowanych index-ów. Poniższe opracowanie jest też fachowym, jednak subiektywnym spojrzeniem na rynek, uwzględniając jego najważniejsze punkty.

Sierpień - pełna stabilizacja z nieoczekiwanym zakończeniem


Sierpień był pierwszym bardzo spokojnym i przewidywalnym miesiącem. Powodem tej sytuacji były na pewno przerwy serwisowe w papierniach, ale także wysokie stany magazynowe.
Uważni obserwatorzy rynku makulatury twierdzą jednak, że nadal popyt przewyższa dostępną podaż, co ma wpływ na cykliczne wzrosty cen makulatury. Czy sierpień był zatem miesiącem odpoczynku przed ponownym chaosem cenowym?

Popyt na makulaturę w Europie nadal w górę


Sierpień w porównaniu do lipca wykazał co prawda zwyżki w zakupach makulatury, ale dopiero w ostatnim tygodniu, pierwsze trzy tygodnie miesiąca były bardzo spokojne i stabilne. Powodem tej, w pewnym sensie, pseudo stabilności były problemy z transportem i pomimo zamówień materiał nie docierał do papierni. Same papiernie były dość dobrze zaopatrzone jeszcze na początku miesiąca, więc nie naciskały, nie podnosząc cen makulatury. Zmiana nastąpiła dopiero w ostatnim tygodniu sierpnia, kiedy to okazało się, że wrzesień może być zagrożony i ponownie rynek otrzymał zastrzyk podwyżek. Klienci papierni przeczuwając zmienny trend celowo wstrzymywali sprzedaż, wiedząc że wrzesień może zacząć się z jeszcze lepszymi cenami.

W eksporcie nadal gorąco


Po kilku bardzo dobrych miesiącach wysyłek makulatury z Europy nastąpiło wyhamowanie w lipcu i sierpniu. W ostatnich tygodniach zapotrzebowanie na papier urosło zaledwie o 2% rok do roku, a porównując chociażby kwiecień z przyrostem 20% czy też maj ze wzrostem 30%, było to bardzo mało. Dodatkowo, co dziwne, w stosunku do Europy, spadła sprzedaż papieru graficznego w eksporcie. Spowodowało to znaczne ograniczenie druku gazet. Tylko w USA wszystkie najważniejsze gazety jak „Wall Street Journal”, „New York Times”, „USA Today” czy „Washington Post” notowały spadki. „Wall Street Journal” stracił prawie 20% rok do roku a „New York Times” 12%. „USA Today” straciło ponad 50% przede wszystkim ze względu na brak możliwości większej sprzedaży swoich egzemplarzy do hoteli w związku z pandemią.
Eksport na Daleki Wschód ogólnie wytracił na prędkości w stosunku do roku 2020, a rynek bardzo się rozdrobnił przez „Chiński Ban” na odpady. Dla przykładu Chiny kupowały w 2017 r. z USA 66%
ich totalnego eksportu, a obecnie tylko 3%. Do gry weszły w puste miejsca takie kraje, jak Tajlandia, Wietnam, Malezja, Indonezja czy też Meksyk. Powstał też nowy model biznesowy, w którym nie sprzedaje się już nieprzerobionej makulatury tylko wytwarzana jest pulpa makulaturowa, która jest używana bezpośrednio do produkcji papieru.

Sytuacja cenowa makulatury


W sierpniu ceny makulatury brązowej były stabilne, jednak nadal powyżej swojego poziomu sprzed pandemii. Grupy makulatur 3 i 2 np.; 3.02 ścinka drukarska oraz akta biurowe 2.05/2.06 znalazły się na poziomie cenowym znacznie wyższym niż karton. CEK 3.12 zaczął przyspieszać i jego cena przerosła cenę kartonu w sierpniu.

Grupa 4 makulatury z tektury falistej 4.01, 4.02, 4.03 miała przybliżoną cenę do kartonu, dzieliło je już tylko ok. 10 euro/tonę.

Makulatura gazetowa znajduje się od kilku miesięcy w trendzie wzrostowym.

Makulatury białe 3.18, 3.16, 3.13 również w trendzie zwyżkowym w miesiącu sierpniu.

Analiza cen z index-ów


Index PIX wskazywał w pierwszym tygodniu sierpnia w kartonie 1.04 wartość 172,98€, co oznacza stabilność ceny vs pierwszy tydzień lipca.

Cały miesiąc zakończył się w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 r w kartonie 1.04 na poziomie 177,91€. Pokazuje nam to delikatny wzrost ceny w sierpniu, a średnia wartość z sierpnia to 176,19€.

Gazeta 1.11 w index PIX pokazała w pierwszym tygodniu sierpnia wartość 200,91€, a koniec sierpnia 2021 r zakończył się wartością 209,54€.

Średnia cena indeksowa 1.11 w sierpniu wynosiła 205,53€.


Ceny makulatury w górę


Sierpień przyniósł delikatną ulgę, jednak wszystko wskazuje na to, iż nie na długo. Musimy pamiętać, iż e-commerce pracuje pełną parą i ma duże zapotrzebowania na zbliżające się miesiące, towaru jest nadal mało, a jego ceny rosną, co powoduje również wzrost cen opakowań, na końcu rosną też ceny wszystkich produktów i usług. Jak to zwykle bywa w gospodarce są to naczynia połączone, więc na końcu zapłacimy za to wszystko my jako klienci.