Utylizacja odpadów niebezpiecznych: zasady, proces i przebieg.

zlewki_lakierów_080314.jpg

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to obowiązek, z którego musi wywiązywać się większość firm działających w obszarach związanych z przetwórstwem, produkcją oraz szeroko pojętym składowaniem określonych substancji. Wymagania te dotyczą m.in. firm związanych z branżą poligraficzną (w tym drukarni fleksograficznych), czy produkcyjną (np. przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mebli oraz drzwi). 

Z czego składa się i jak wygląda proces utylizacji odpadów niebezpiecznych? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Aż wreszcie – jak wybrać właściwą firmę, która zajmie się bezpiecznym, skutecznym i legalnym odbiorem zanieczyszczeń? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższej treści. Zapraszamy!

Jak przebiega proces utylizacji odpadów niebezpiecznych?

Podstawą takiego działania jest dokładne wskazanie rodzaju, składu oraz właściwości odpadów. W tym celu wykorzystuje się Kartę Charakterystyki Produktu (w skrócie: KCH), która szczegółowo określa nie tylko w/w dane, ale dodatkowo informuje, w jaki sposób należy postępować z samym odpadem.
Karta pozwala także określić, do jakiego procesu nadają się wybrane odpady. W tym: czy można je przeznaczyć na produkcję paliw alternatywnych, odzysk metali i soli metali lub też wykonać przemysłowe oczyszczanie ścieków. 
Jak wygląda każdy ze wspomnianych procesów? O tym opowiemy już za chwilę!

Utylizacja odpadów - połączona z produkcją paliw alternatywnych

Jednym z wiodących sposobów utylizacji odpadów poligraficznych pochodzących z drukarni jest ich wykorzystanie w produkcji paliw alternatywnych. Szczególnie pożądane są odpady takie, jak: farby na bazie rozpuszczalników oraz kleje poligraficzne.

Pozyskiwane z nich paliwo nosi nazwę PASi (stałe impregnowane paliwo alternatywne). Powstaje ono z nasycenia (impregnacji) stałego sorbentu (chociażby takiego jak trociny) - odpadami płynnymi, półpłynnymi z dodatkiem szlamów czy też osadów z farb. Produkcja paliwa odbywa się w wyspecjalizowanych instalacjach - należących wyłącznie do firm posiadających odpowiednie zezwolenia.

Jak przebiega proces produkcji paliwa alternatywnego?

Całość można podzielić na 6 etapów.

1. W pierwszej fazie następuje dokładnie wymieszane cząstek. Zaraz po tym – dochodzi do ich przeniesienia na sito obrotowe o odpowiednim rozmiarze oczek, a następnie - oddzielenia części “nadwymiarowych” (tj. części paliwa większych niż rozmiar oczek).

2. Po wstępnym rozdrobnieniu i wydzieleniu obiektów o właściwych rozmiarach - dodawane są odpowiednie odpady płynne, półpłynne, tłuste lub stałe (dochodzi do tego w uśrednionych basenach).

3. Z takiej wstępnej (zmieszanej z absorbentem) frakcji, powstaje półprodukt PASi.

4. Stopniowo trafia on do mieszalnika, gdzie jest dokładnie homogenizowany.

5. Po wymieszaniu jest dozowany na przenośnik wyładowczy, a następnie transportowany na sito obrotowe. Ten krok ma na celu oddzielenie ponadgabarytowych części.

6. Po przeprowadzeniu analiz i spełnieniu wymagań, finalne (stałe impregnowane paliwo alternatywne) jest transportowane do cementowni. Tam trafia do pieców obrotowych, gdzie następuje jego spalanie w celu otrzymania energii.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych oparta na procesach fizykochemicznych

Innym sposobem utylizacji tego rodzaju odpadów ciekłych jest unieszkodliwianie znajdujących się w nich zanieczyszczeń za pomocą specjalnych procesów zapewniających usunięcie z nich substancji szkodliwych.
Takie działanie niesie za sobą wartość dodaną. Albowiem, w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą koncentracją metali ciężki - zastosowanie nowoczesnych urządzeń umożliwia nie tylko zneutralizowanie szkodliwych substancji, ale także odzyskanie metali, które mogą być poddane dalszej obróbce.

Utylizacja niebezpiecznych odpadów przy użyciu przemysłowych oczyszczalni ścieków

Alternatywnym sposobem na zneutralizowanie zagrożenia jest przeprowadzanie utylizacji odpadów bezpośrednio w miejscu, w którym doszło do ich wytworzenia.

Uwaga: taki rodzaj utylizacji dopuszcza się wyłącznie w stosunku do odpadów najmniej zanieczyszczonych.

Utylizowanie odpadów krok po kroku. Jak to działa?

Na początku należy wspomnieć, że technologia takiego oczyszczania ścieków obejmuje aż 3 etapy (procesy). Zaliczamy do nich mechaniczny, chemiczny oraz biologiczny – stosowane przy wykorzystaniu metody osadu czynnego, w układzie technologicznym dostosowanym do podwyższonego usuwania związków biogennych.

Oczyszczanie – etap nr 1

Wstępne oczyszczanie ścieków przemysłowych przebiega w oddzielnych ciągach technologicznych. Zachodzące tam procesy fizykochemiczne służą głównie wydzieleniu ze ścieków odpadów takich, jak: grubsze różnorodne zanieczyszczenia, piasek, tłuszcze oraz osady wstępne.

Dodatkowo, na tym etapie może dochodzić do korekty odczynu ścieków - do wartości umożliwiającej ich dalsze biologiczne oczyszczanie.

Oczyszczanie – etap nr 2

W dalszej kolejności, strumienie wstępnie oczyszczonych ścieków mieszają się i są oczyszczane biologicznie z zastosowaniem metody osadu czynnego.

Zmienne warunki beztlenowo–tlenowe oraz niedotlenienia (do których dochodzi w komorach osadu czynnego), sprzyjają utlenianiu azotu amonowego, a co za tym idzie - tworzą układ dostosowany do podwyższonego usuwania azotu i fosforu.

Oczyszczanie – etap nr 3

W tym samym czasie dochodzi także do intensywnego rozmnażania bakterii oraz mikroorganizmów, które odpowiadają za usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczonych w ściekach.

Przyrost takiej biomasy jest następnie usuwany z układu oczyszczania - w postaci nadmiernego osadu czynnego. Potem dochodzi do jej oddzielenia od oczyszczonego ścieku na osadnikach wtórnych, skąd część osadu ponownie wraca (już ze świeżą partią ścieków) i jest kierowanych do oczyszczania.

Osady wydzielone podczas oczyszczania są zagęszczane grawitacyjnie lub mechanicznie na zagęszczaczach.
W dalszej kolejności podlegają odwadnianiu za pomocą wirówek - dzieje się to z zastosowaniem polimerów ułatwiających przeprowadzenie tych procesów.

Urządzenia wykorzystywane do utylizacji odpadów niebezpiecznych

Poza opisem samego procesu, warto również wspomnieć, jakie narzędzia są w nim wykorzystywane.
Zatem, do podstawowych urządzeń funkcjonujących w układzie wstępnego oczyszczania zaliczamy: kraty, piaskowniki, odtłuszczacze, a także osadnik wstępne.

Szukasz firmy, która zajmuje się utylizacją niebezpiecznych odpadów?

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem całego procesu zabezpieczenia, transportu oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych takich, jak: czyściwa (grupy: 03, 08, 15 02 02), wodne wywoławcze (grupa: 09), płyty offsetowe do utylizacji.

W ramach naszych usług zapewniamy różnorodne sposoby składowania, w tym:

  • Opakowania jednostkowe (te same, w których znajdował się produkt pierwotny) - znajdujące się na palecie, a dodatkowo zabezpieczone folią oraz opatrzone odpowiednim oznakowaniem.
  • Mauzery o pojemności IBC – przeznaczone do odpadów niebezpiecznych.
  • Cysterny, które odbierają zanieczyszczenia prosto ze zbiornika należącego do klienta.
Dodatkowo, dążymy do jak najefektywniejszego wykorzystania odbieranych odpadów. Jeśli pozwala na to ich rodzaj – przekazujemy do oczyszczalni, odzyskujemy metale, przetwarzamy je na paliwo lub utylizujemy w inny wybrany sposób. 

Wypróbuj współpracę z ZEME

Dowiedz się, jaki będzie koszty utylizacji niebezpiecznych odpadów znajdujących się w Twojej firmie. Wejdź tutaj, wypełnij krótki formularz, a w kilka chwil otrzymasz całkowicie darmową wycenę utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Pamiętaj, że ZEME to firma utylizująca odpady niebezpieczne, która zapewni Ci:
  • Atrakcyjne stawki – dopasowane do potrzeb, jak i charakteru Twojego przedsiębiorstwa.
  • Terminowe odbiory odpadów niebezpiecznych – zgodnie z ustaleniami.
  • Współpracę na terenie całej Polski – logistyka obsługi m.in sieci handlowych to nasza specjalność!