Indeks Cen Makulatury dedykowany polskiemu rynkowi

Indeksy cen makulatury

Autorem artykułu jest: Kacper Adamowicz

Rynek makulatury w Polsce

Makulatura jest jednym z największych wolumenów odpadów zbieranych selektywnie w Polsce. Rocznie zbieranych jest ok. 2,5 miliona ton, które najczęściej w procesie R3 trafiają do przetworzenia do papierni w Polsce, Niemczech, Austrii, na Ukrainie, a nawet w Azji.


Częste zmiany cen makulatury wymagają od firm odpadowych oraz wytwarzających odpady częstych, uciążliwych analiz rynku

Z uwagi na duże wolumeny i wysoką wartość kontraktów makulaturowych, marże firm odbierających ten odpad oscylują w okolicy 3-4%. Przy tak niskich marżach, oraz cotygodniowych zmianach cen, zarówno kupcy (firmy odpadowe), jak i sprzedający (zakłady produkcyjne, firmy logistyczne, sieci handlowe, etc.) na bieżąco monitorują zmianę cen na rynkach. Jednak obserwacja taka wymaga stałego kontaktu z wieloma stronami i analizy cen na rynku w Polsce, na zachodzie i południu Europy oraz na wschodzie (bliższym i dalszym). 

Indeks cenowy dedykowany polskiemu rynkowi makulatury

Tutaj z pomocą przychodzą indeksy cenowe, które co tydzień wskazują zmiany cen makulatury i pozwalają na szybszą reakcję, bez konieczności bieżącego kontaktowania całego rynku. Od wielu lat na rynku działają 2 indeksy przygotowywane głównie z myślą o rynku w Niemczech - EUWID oraz PIX. Indeksy te pozwalają uwiarygodnić i weryfikować ceny, a także oprzeć o nie kontrakt wytwórcy odpadów z papiernią. 

Niestety specjalizacja EUWID oraz PIX w rynku niemieckim powoduje, że często mylnie lub nieprecyzyjnie oddają sytuację rynkową w Polsce. Zawieranie umów w oparciu o jeden z indeksów bardzo często skutkuje stratą dla klienta. Pomimo iż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stosowane niemieckie indeksy cenowe nie spełniają swojej roli to i tak lepsze takie zabezpieczenie niż żadne.

Wady opierania mechanizmu wycen odpadów makulatury o wskaźniki PIX i EUWID w Polsce

Poniżej wspólnie z Klientami pracującymi z makulaturą oraz w oparciu o wiele lat doświadczenia zebraliśmy punkty, które najbardziej utrudniają pracę z indeksami. Jednocześnie w odpowiedzi na potrzebę rynku stworzyliśmy ICM, który jest dedykowany rynkowi Polskiemu. Jeśli chciałbyś zacząć korzystać z indeksu cen makulatury - kliknij w powyższy link i otrzymaj 14- dniowy bezpłatny okres próbny!


Czynniki utrudniające pracę z indeksami pix :

1. Indeksy pix mają miesięczne opóźnienie w stosunku do rynku Polskiego [cena makulatury  jest ustalana na podstawie średnich notowań pix z poprzedniego miesiąca] - z powodu wielu zmiennych wpływających na ceny kartonu [ilość surowca na rynku, zapotrzebowanie papierni na surowiec, ceny transportu itp] ta kwestia jest kluczowa

2. W przypadku dużego zapotrzebowania na surowiec notowania reagują wolniej czego przykładem może być sytuacja z kwietnia i maja 2020 (różnice w cenie makulatury 50-70% rynek vs indeks)

3. Pix nie bierze pod uwagę rynków dalekowschodnich 

4.Drogi dostęp do bieżących notowań (min. 500 pln / m-c)


Dlatego powstał ICM ZEME


Wypracowanie metodologii wyliczania ceny makulatury dla Polskiego rynku umożliwiłoby wypełnienie istniejących luk informacyjnych dotyczących monitorowania, kontroli oraz oceny zapotrzebowania na zakup makulatury w Polsce. Celem indeksu ZEME jest rozwiązanie powyższych problemów i umożliwienie Klientom komfortowego zarządzania kontraktami na makulaturę.


Sprawdź aktualne ceny makulatury tutaj !