Zagospodarowanie osadów ściekowych z przemysłu spożywczego

osady_ściekowe_z_zakładowych_oczyszczalni_ścieków.jpg

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Poszukujesz zagospodarowania dla osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków z branży rolno spożywczej? Zapoznaj się z wymogami jakościowymi, jakie muszą spełniać osady generowane przez oczyszczalnię ścieków w Twoim zakładzie i skontaktuj się z nami w sprawie wyceny odbioru Twoich odpadów. 

Wymogi jakościowe dot. osadów ściekowych z branży rolno-spożywczej

Osady pochodzące z oczyszczania ścieków w zakładach przemysłowych muszą spełniać kilka warunków jakościowych, żeby mogły zostać zagospodarowanie w naszych instalacjach:

 • zawartość masy suchej w osadzie musi wynosić powyżej 10 % (preferowane są osady po wirówce),
 • osady nie mogą zawierać metali ciężkich,
 • osady ściekowe z branży spożywczej nie mogą pochodzić z nitki sanitarnej.

Badania odpadu pozwolą określić powyższe parametry. Jeżeli w Twoim zakładzie nie zostały jeszcze wykonane takie badania, to po dostarczeniu próbki osadów do ZEME zrealizujemy je we własnym zakresie za Ciebie. 

Istnieje również możliwość wizji lokalnej w Twoim zakładzie, podczas której nasz specjalista pobierze próbkę osadu.

Czy odbieramy odpady osadów ściekowych na terenie Twojego województwa? 

TAK. Odbieramy odpady przemysłowe na terenie całego kraju natomiast na preferencyjnych warunkach odbierzemy osady ściekowe z województw: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Jeśli posiadasz zakład produkcyjny, w którejś z ww. lokalizacji  - koniecznie skontaktuj się z nami, by otrzymać konkurencyjną ofertę.

Zagospodarowanie osadów ściekowych - wymagana dokumentacja

Do zagospodarowania odpadów w naszych instalacjach wymagamy oświadczenia od zakładu wytwarzającego osad/odciek/ściek, które zawiera: 

 • Ogólny opis działalności zakładu. 
 • Nazwę substratu (osad/odciek/ściek) wraz z podaniem kodu odpadu lub jeśli jest to UPPZ, to prosimy o  podanie numeru weterynaryjnego i kategorię UPPZ.
 • Dokładny opis procesu technologicznego z wyszczególnieniem miejsca w procesie, gdzie powstaje ww. osad/odciek/ściek   – w którym miejscu, na jakim etapie byłby przekazywany do naszych instalacji. 

WAŻNE – oświadczenie musi zawierać zdanie na temat tego, że osad/odciek/ściek pochodzi tylko i wyłączenie z procesu technologicznego/przemysłowego i nie ma kontaktu ze ściekami  socjalno-bytowymi. Oświadczenie MUSI być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy wynikające z KRS (jeśli jest pełnomocnik to niezbędne jest przedstawienie kopii  pełnomocnictwa).

Jakie osady ściekowe możemy zagospodarować w ZEME?

ZEME specjalizuje się w zagospodarowaniu osadów z grupy 02, m.in.:

 • 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego)
 • 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
 • 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
 • 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (Odpady z przemysłu cukrowniczego)
 • 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (Odpady z przemysłu mleczarskiego)
 • 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego)
 • 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
 • osady ściekowe zakwalifikowane jako kategoria III. 

WAŻNE - jeśli osad/odciek/ściek jest UPPZ to niezbędne jest przedstawienie NUMERU  WETERYNARYJNEGO oraz decyzji lekarza weterynarii zatwierdzającą  zakład podlegający nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. 

Pozostałe odbierane przez nas odpady z branży spożywczej

Poza osadami ze ścieków przemysłowych ZEME może zagospodarować inne odpady pochodzące z przemysłu rolno spożywczego. Poniżej przykładowe odpady, dla których możemy zorganizować odbiór:

 • produkty mleczarskie [jogurty, sery, masła],
 • mięsa i ryby [konserwy, dania gotowe, wędliny], 
 • karmy dla zwierząt, 
 • odpady garmażeryjne, 
 • odpady rolne, roślinne, plewy. 
 • warzywa i owoce, 
 • kiszonki, 
 • serwatki, 
 • gnojowica i obornik, 
 • odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 
 • odpady z produkcji kawy, herbaty i kakao,
 • napoje, soki, napoje alkoholowe.

Odpady kategorii II i kategorii III:

 • karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
 • przeterminowane produkty spożywcze zawierające białko zwierzęce, 
 • odpady gastronomiczne.

Odbieramy odpady, m.in. w formie skratki, wytłoków, obierzyn, mierzwy, retentatu. 

Oferta ZEME

ZEME świadczy usługi odbioru, transportu i dostarczenia pojemników oraz kontenerów do gromadzenia odpadów przemysłowych. Zapewniamy odpowiednią częstotliwość rotacji kontenerów, żeby zachować higienę pracy w danym zakładzie. 

Konkurencyjność naszej oferty wynika z zaawansowanych technologicznie procesów zagospodarowania oraz kilkunastoletniego doświadczenia naszych Specjalistów.

Jesteśmy w stanie zapewnić wszelkie wsparcie w zakresie szeroko pojętej Ochrony Środowiska i kompleksowej gospodarki odpadami.

Chciałbyś porozmawiać nt. zagospodarowania osadów w Twoim zakładzie? 

Zapraszamy do kontaktu - nasi specjaliści dobiorą dla Ciebie najlepsze rozwiązania.