Odpady z produkcji etykiet: co wpływa na ich ceny w 2024?

grafika główna do artykułu.png


W tym artykule omawiamy, co się dzieje i co będzie się działo z cenami odpadów z produkcji etykiet: głównie ścinką z etykiet, ścinką na rolach i odpadami niebezpiecznymi. Wskazujemy potencjalne zagrożenia oraz podpowiadamy, gdzie szukać optymalizacji kosztów. Artykuł będzie szczególnie przydatny dla specjalistów środowiskowych w drukarniach fleksograficznych.


Kaloryczność

Odpady z produkcji etykiet (ścinka, etykiety na rolach) są głównie zagospodarowywane w produkcji paliw alternatywnych. Możliwość ich wykorzystania zależy od kaloryczności (etykiety drukowane na folii są bardziej kaloryczne niż te drukowane na papierze). 


Dlatego tak ważna jest możliwość bilansowania odpowiedniej kaloryczności paliwa (co bywa trudne z perspektywy jednej drukarni i jej odpadów).  


Zastoje w cementowaniach 

Ponieważ większość odpadów z drukowania etykiet może być, zgodnie z polskim prawem, spalana jedynie w cementowniach, istotne wydają się planowane na 2024 przestoje. Większa część cementowni deklaruje, że ruszy dopiero w marcu (ponieważ na rynku jest sporo tańszego cementu z Ukrainy).


Magazynowanie takich odpadów jest problematyczne - stanowią zagrożenie pożarowe, dlatego na rynku będzie więcej odpadów niż możliwości jego spalenia, co wpłynie na wyższe ceny i mniej korzystne warunki odbiorów.


Aktualizacja SENT

W styczniu zostanie rozszerzona lista odpadów podlegających pod SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Lista zacznie obejmować:

 • 08 01 11 - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 01 13 - szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 01 15 - szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 01 17 - odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 01 19 - zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 01 21 - zmywacz farb lub lakierów,

 • 08 03 12 - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

 • 08 03 14 - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

 • 08 04 09 - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 04 13 - uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

 • 08 04 15 - uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.


(dotyczy odpadów, których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów). 

Oznacza to, iż ceny za odbiór tych odpadów mogą wzrosnąć, ponieważ proces ich odbioru i magazynowania stanie się bardziej restrykcyjny - tym bardziej, iż w Polsce znajduje się stosunkowo mało spalarni, które mogą taki odpad przyjąć.


Zanieczyszczenie

Drugim wyzwaniem w zagospodarowaniu odpadów z drukowania etykiet jest kwestia zanieczyszczeń. Dotyczy to szczególnie etykiet na roli - ich gabaryt sprawia, że wymagają dodatkowej obróbki, rozdrobnienia, co będzie stanowił dodatkowy koszt w procesie zagospodarowania. Ich oddzielanie przez drukarnię może być kosztowo korzystne. 


Praktyczne rekomendacje

Sprzedaż odpadów z produkcji etykiet stanie się trudniejsza: zastoje w cementowniach i objęcie odpadów z produkcji etykiet przez SENT prawdopodobnie będzie oznaczało mniej korzystne warunki. Nie sposób też dziś transportować surowców do Azji - Indie czy Pakistan, które kiedyś przyjmowały te odpady, przestały. Oznacza to trudności, na które można przygotować się w następujący sposób:


 1. Zabezpieczyć budżet na wyższe koszty

 2. W wypadku zakładów szczególnie wrażliwych na przestoje - przygotować miejsce do gromadzenia odpadów tak, by zwiększyć bufor odbieranych odpadów, np. prasokontener lub belownica zamiast kontenera otwartego, dodatkowy kontener etc.

 3. Zweryfikować umowy z odbiorcą/ odbiorcami i upewnić się, że mamy narzędzia, by realnie egzekwować terminowe odbiory w trudnej sytuacji rynkowej

 4. Przeanalizować proces powstawania i gromadzenia odbioru - czy już na etapie powstania odpadu możemy go lepiej sortować i tym samym część przekazać do recyklingu?


Znajdziemy  dla Ciebie inteligentne rozwiązanie w zakresie odpadów i recyklingu.