Odpady z produkcji etykiet: co wpływa na ich ceny w 2024?

grafika główna do artykułu.pngW tym artykule omawiamy, co się dzieje i co będzie się działo z cenami odpadów z produkcji etykiet: głównie ścinką z etykiet, ścinką na rolach i odpadami niebezpiecznymi. Wskazujemy potencjalne zagrożenia oraz podpowiadamy, gdzie szukać optymalizacji kosztów. Artykuł będzie szczególnie przydatny dla specjalistów środowiskowych w drukarniach fleksograficznych.


Kaloryczność

Odpady z produkcji etykiet (ścinka, etykiety na rolach) są głównie zagospodarowywane w produkcji paliw alternatywnych. Możliwość ich wykorzystania zależy od kaloryczności (etykiety drukowane na folii są bardziej kaloryczne niż te drukowane na papierze). 


Dlatego tak ważna jest możliwość bilansowania odpowiedniej kaloryczności paliwa (co bywa trudne z perspektywy jednej drukarni i jej odpadów).  


Zastoje w cementowaniach 

Ponieważ większość odpadów z drukowania etykiet może być, zgodnie z polskim prawem, spalana jedynie w cementowniach, istotne wydają się planowane na 2024 przestoje. Większa część cementowni deklaruje, że ruszy dopiero w marcu (ponieważ na rynku jest sporo tańszego cementu z Ukrainy).