Raport z rynku makulatury. Cena makulatury na lipiec 2021

pix_index_cena_makulatury.jpg

Raport z rynku makulatury. Komentarz ekspercki na lipiec 2021.

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Raport ma na celu przybliżenie realnej sytuacji rynkowej i odniesienie jej oraz porównanie do analiz cenowych wynikających z raportowanych index-ów. Poniższe opracowanie jest też fachowym jednak subiektywnym spojrzeniem na rynek uwzględniając jego najważniejsze punkty.

Lipiec stabilny, ale nadal drogi

Lipiec 2021 charakteryzował się stabilnością w cenach makulatury. Na początku miesiąca można było jeszcze obserwować wyższe ceny, ale krótko - tylko do 10 lipca, co było spowodowane przede wszystkim opóźnionym dostarczaniem materiału z kontraktów czerwcowych, w dodatku w bardzo ograniczonych ilościach.

W Europie każda tona makulatury nadal na wagę złota

Podaż w lipcu była nadal słaba, podczas gdy popyt ze strony papierni niezmiennie wysoki. Karton 1.04 nakręcał nadal bardzo wrażliwą i napiętą sytuację, i o ile początek miesiąca był jeszcze spokojny, to w połowie miesiąca można już było wyczuć swojego rodzaju ponowny wzrost napięć, a głównym kryterium była ilość.

Dodatkowym problemem okazał się transport, który dość znacząco utrudnił dostawy do papierni. Powodem tych problemów były podwyżki cen paliwa, ale i brak kierowców. 

Jakby tego było mało skutki licznych powodzi i podtopień obserwowane w całej Europie wpłynęły na opóźnienia w dostawach do papierni oraz w odbiorach śmieci do sortowania z gospodarstw domowych. Sytuacja była bardzo niestabilna, a do tego dochodziły typowe, letnie przerwy serwisowe na maszynach w niektórych papierniach, co dodatkowo pogarszało całą sytuację.

Eksport makulatury pnie się w górę

Poziom cen makulatury w eksporcie nadal wysoki ze względu na wysoki popyt przy niskiej podaży, podobnie jak w Europie. Ceny kartonu w USA rosną od początku roku niezmiennie - najdrożej trzeba zapłacić na południu, najtaniej zaś na zachodnim wybrzeżu. Niektóre z lokalnych papierni, które nie mogły zapewniać sobie odpowiedniego poziomu zakupu kartonu 1.04 zdecydowały się na zakup mieszanki 1.02, która również nie była najlepszą opcją pod kątem cenowym, jednak w pewnym sensie można było nią zapewnić płynność pracy na maszynach. W Azji ceny również poszybowały w górę, kiedy to więksi producenci z Wietnamu, Laosu, Tajlandii czy Malezji zwiększyli zakupy dla swoich papierni oraz do produkcji pulpy recyklingowej.

Sytuacja cenowa

W lipcu utrzymano wysoką cenę i duże zapotrzebowanie na materiał.
Makulatury brązowe były stabilne, jednak nadal powyżej swojego poziomu sprzed pandemii. 

Grupy makulatur 3 i 2, np. 3.02 ścinka drukarska oraz akta biurowe 2.05/2.06 znalazły się na poziomie cenowym wyżej niż karton. 

CEK 3.12 lekko wyhamował w lipcu z ceną jak i z zapotrzebowaniem.

Grupa 4 makulatury z tektury falistej 4.01, 4.02, 4.03 nadal drogie, jednak już z mniejszą różnicą do kartonu 1.04 niż w czerwcu.

Makulatura gazetowa pokazała nam w indexach wzrost ceny w lipcu przy dodatkowym dość nieprzewidywalnym popycie. 

Makulatury białe 3.18, 3.16, 3.13 były w trendzie zwyżkowym w miesiącu lipcu z prognozą na dalsze wzrosty w sierpniu.

Analiza cen z index-ów

Index PIX pokazał w lipcu w kartonie 1.04 w pierwszym tygodniu wartość 173,27€, co oznacza stabilność ceny vs pierwszy tydzień czerwca.

Cały miesiąc zakończył się w ostatnim tygodniu lipca 2021 r w kartonie 1.04 na poziomie 172,95€. Pokazuje nam to dość wyraźnie stabilność ceny w lipcu, a jej średnia wartość to 172,84€.

Gazeta 1.11 w index PIX odwrotnie do kartonu 1.04 pokazała wzrosty - start z pierwszego tygodnia lipca pokazał wartość 197,41€, a koniec lipca 2021 r zakończył się wartością 200,91€, co stanowi tylko +3,81€ vs ostatni tydzień czerwca 2021 r. 

Średnia cena indeksowa w lipcu wynosiła 198,85€.

Stabilizacja nigdy nie trwa długo

Lipiec, pomimo nadal utrzymujących się wysokich cen w kartonie 1.04 oraz zamieszania z gazetą 1.11, był miesiącem dość spokojnym - gdy porównamy go do poprzednich. Letnie miesiące mają jednak to do siebie, że zwykle są spokojne i nikt nie podejmuje żadnych ważnych decyzji w tym czasie. 

Prognoza dotycząca cen makulatury na sierpień wygląda podobnie: stabilnie, ale drogo. Dodatkowym problemem będzie nadal transport i przestoje w papierniach. Kolejne miesiące natomiast, pokażą nam zapewne dalsze wzrosty cen i koniec czasu stabilizacji cenowej.