Paliwo alternatywne z odpadów tworzyw sztucznych. Wymagania.

zagospodarowanie-tworzyw-sztucznych- paliwo-alternatywne.jpg

Autorem artykułu jest: Paweł Trzaska-Gerlecki

Paliwo alternatywne z odpadów tworzyw sztucznych. Jakie wymagania trzeba spełniać?

Produkcja paliwa alternatywnego stanowi jedno z najlepszych rozwiązań na zagospodarowanie odpadów po tworzywach sztucznych. Dzięki niej, na pozór zbędne i do niczego niepotrzebne surowce, zyskują całkowicie drugie życie. Zamiast generować jedynie koszty związane z ich składowaniem czy utylizacją - są w pełni wykorzystywane. 


Sprawdź, w jaki sposób przebiega proces przyjmowania odpadów tworzyw sztucznych oraz jakie wymagania należy spełnić, aby w przyszłości powstało z nich wartościowe paliwo dla cementowni.

Procedura przekazywania odpadów w celu produkcji paliwa alternatywnego

W pierwszej kolejności, jeszcze zanim Twoje odpady będą mogły trafić do produkcji, musisz dostarczyć ich niewielką próbkę - ok. 0,5 kilograma. Specjalistyczne laboratorium przeprowadzi serię badań, a jeśli surowiec będzie spełniał określone normy (więcej o nich przeczytasz poniżej) - przedstawimy Ci ostateczną wycenę oraz ustalimy stałe terminy dostaw.

Aby jednak było to możliwe surowiec, który ma zostać przetworzony na paliwo alternatywne dla cementowni, powinien spełniać kilka istotnych warunków. Mianowicie:

1. Odpad na RDF musi być suchy

Maksymalna dopuszczalna wilgotność tego rodzaju odpadów nie powinna przekraczać 18%.

2. Surowiec powinien być wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń

W odpadach tworzyw sztucznych nie mogą znajdować się wytrącenia metalu, szkła, drewna, ceramiki czy odpadów organicznych. Ponadto, materiał musi być maksymalnie czysty i nie może zawierać piachu, błota oraz ziemi. 

Dodatkowo: dopuszczalna zawartość chloru wynosi 0,5%. Z uwagi na znaczne przekroczenie tego limitu w odpadach z PCV – tego rodzaju surowce nie są przez nas przyjmowane.

3. Kaloryczność tworzywa ma się mieścić w dopuszczalnej normie

Każda dostawa musi charakteryzować się kalorycznością na poziomie minimum 20 GJ na tonę.

Zasady przyjmowania odpadów z tworzyw sztucznych

Nasza firma przyjmuje wyłącznie odpady nadające się do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), oznaczone kodami: 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 07 02 13, 19 12 04.

Wszystkie dostawy odpadu muszą być zgodne z dostarczonymi próbkami, a także odpowiadać parametrom, które opisaliśmy powyżej. Przed każdym rozładunkiem przeprowadzamy badania wilgotności oraz zawartości chloru.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczony surowiec odbiega od normy – zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnej zmiany cen, a w ostateczności - odmowy odbioru i obciążenie Państwa kosztami transportu.


Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów oraz umówienia terminów dostaw:


biuro@zeme.com.pl