Jak podnieść wartość odpadu spożywczego o 160%?

produkt paszowy

Autorem artykułu jest: Przemysław Kupis

Zagospodarowanie odpadów spożywczych na cele paszowe

Coraz większym problemem w Polsce, jak i Europie staje się ilość odpadów spożywczych powstających w procesie produkcyjnym. Jest ona szczególnie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców z przemysłu spożywczego ze względu na rosnące koszty utylizacji przeterminowanej żywności. Jednym ze sposobów ograniczenia tych kosztów jest wykorzystanie go do produkcji paszy. Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszt wywozu odpadów, a w niektórych sytuacjach zamienia odpad w źródło przychodu dla firmy. Oprócz korzyści finansowych działanie to ogranicza emisję dwutlenku węgla, który jest odpowiedzialny za zmiany klimatu.

Odpady spożywcze nie zawsze muszą zostać poddane standardowej utylizacji. Można wykorzystać je na cele paszowe.

Odpady spożywcze, które mają potencjał zastosowania jako produkty paszowe, powstają w różnych firmach spożywczych: piekarniach, cukierniach, zakładach mleczarskich, owocowo-warzywnych, tłuszczowych, etc. 

Istnieje wiele możliwości wykorzystania tego typu produktów w żywieniu trzody chlewnej na sucho. Najistotniejsze przy tym jest określenie wartości odżywczej danego odpadu. Zależy ona od rodzaju surowca, stopnia zanieczyszczenia produktu i technologii produkcji. Z reguły są to produkty o dużej zawartości białka, skrobi, węglowodanów i tłuszczów. Najczęściej wykorzystywane produkty jako dodatki do produkcji paszy lub bezpośredniego karmienia zwierząt to:

  • mączka biszkoptowa,
  • grys ciasteczkowy,
  • mąka chlebowa,
  • płatki czekoladowe,
  • bułki (odpad 02 06 01),
  • pieczywo,
  • chipsy ziemniaczane,
  • obierzyna ziemniaczana,
  • wywar gorzelniany płynny.

Przy zastosowaniu odpowiednich procedur powyższe odpady spożywcze mogą zostać sklasyfikowane jako produkt paszowy. Wprowadzenie ich do obrotu wymaga spełnienia restrykcyjnych wymagań pod względem przechowywania, oznakowania (etykieta paszowa) i transportu (zezwolenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii). W wyjaśnieniu i indywidualnej analizie wszystkich istotnych kwestii, pomoże Ci firma ZEME.  

Zalety alternatywnych metod utylizacji odpadów spożywczych

Materiały paszowe można postrzegać w wymiarze ekonomicznym, środowiskom, a nawet etycznym, dlatego wiele firm przyjmuje tego typu surowce i wykorzystuje je do produkcji paszy. Dzięki wyżej wymienionym produktom obniżymy koszty żywienia zwierząt, jak i ograniczymy emisję dwutlenku węgla (rocznie o 0,62 mln ton mniej CO2 przy zastosowaniu diety mieszanej z 10% udziałem produktów paszowych). Badania przeprowadzone w ramach projektu NOSHAN pokazały również, że użycie składników z produktów ubocznych wpływa na poprawę zdrowia zwierząt. Niektóre spożywcze produkty uboczne, jak np. wytłoczyny z oliwek, mogą polepszyć ogólny stan zdrowia jelit trzody chlewnej i drobiu. Wykorzystanie odpadów spożywczych obniży również areał przeznaczony pod uprawę na pasze. Ograniczy także ekotoksyczność dzięki braku konieczności stosowania nawozów chemicznych i pestycydów na tych gruntach.

Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem marnowanej żywności. Szacuje się, że w naszym kraju marnuje się około 9 mln ton produktów spożywczych rocznie. Większość z nich może być jednak wykorzystana jako produkt paszowy, a wytwórca odpadu może zaoszczędzić na tej operacji nawet do 160% wartości. Jeśli masz odpady, które mogą klasyfikować się jako materiał paszowy – skontaktuj się z nami – zajmujemy się odbiorem odpadów kat. III w ilościach hurtowych, transportem oraz kompleksową utylizacją spożywki.