Makulatura w cieniu podwyżek – RAPORT maj 2022

cena_makulatury_maj_2022.png

Każdy, kto z uwagą czytał nasze poprzednie raporty, z pewnością zauważył, że od momentu wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski, sytuacja na rynku makulatury stała się szczególnie wrażliwa na bodźce ekonomiczne i ogólnoświatowe skutki politycznych decyzji. W podobnym tonie przedstawia się nasz raport za maj, prognozy również pozostają jednoznaczne. Sprawdźmy, co działo się w minionych tygodniach!  

Czytając raport, zyskujesz nasze spojrzenie na zachowania rynku, uzupełnione o analizę cenową poszczególnych indeksów. Ten artykuł ma przede wszystkim w sposób fachowy przybliżyć sytuację z maja 2022 i dostarczyć prognoz na kolejne miesiące, łącząc twarde dane z subiektywną oceną eksperta.  

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o:  

•    dostępności surowca w Europie,

•    skutkach blokad eksportowych,

•    cenach obserwowanych w ramach poszczególnych indeksów,

•    prognozach dla makulatury na lato.  

Zapraszamy do lektury!  

Ogromny problem papierni. Kryzys na skalę europejską?  

W maju Europa nadal zmaga się z dostępnością surowca, którego jest coraz mniej. To oczywiście napędza wzrost cen, ale na tym nie koniec trudności. Druga strona medalu ukazuje, że wiele papierni nie może sprzedać już wyprodukowanego – i co ważne – dawno zamówionego towaru. O ile opakowania do artykułów spożywczych schodzą z magazynów na bieżąco, o tyle opakowania na produkty ekskluzywne, takie jak perfumy, kosmetyki i odzież, niestety już nie.  

W konsekwencji mogliśmy zaobserwować powrót do podwyżek i to w pełnym spektrum (w obrębie wszystkich rodzajów makulatury). Nadal rosły też ceny za transport, który pomimo wysokich kwot za przejazdy i tak przysparzał wielu problemów przy poszukiwaniu wolnych aut. W szczególności było to odczuwalne w przypadku najbardziej istotnych tras na zachód.  

Wieści z niemieckich papierni  

W Niemczech ceny sortowanej makulatury mieszanej 1.02, kartonu 1.04, jak i gazety 1.11 w maju ponownie wzrosły. Biorąc pod uwagę duży popyt i ograniczoną dostępność, kwoty za 1.02 i 1.04 były zazwyczaj wyższe o 5-10 euro/tonę. W niektórych przypadkach trzeba było płacić nawet więcej o 15 euro/tonę za 1.04, niż w poprzednim miesiącu. Notowania na 1.11 w maju były zazwyczaj o 10-15 euro/tonę wyższe niż w kwietniu i osiągały w szczycie nawet 20 euro za tonę.  

Popyt krajowy w normie  

Po tym jak rynek makulatur masowych w kwietniu nieco się uspokoił w całej Europie, znawcy rynku w większości donosili o podobnym rozwoju sytuacji w następnym miesiącu (w zależności od kraju występowały niewielkie różnice w prognozach).  

W analizie widać, że sam popyt krajowy pozostał na dobrym poziomie, a rynek był jednocześnie mniej gorączkowy niż w poprzednich miesiącach. Zbiórka surowców była ograniczona przez kilka dni świątecznych w maju i ponownie pojawiły się problemy z transportem, ale w konsekwencji na rynku było wystarczająco dużo materiału, aby zaspokoić lokalny popyt. Przy okazji warto dodać, że od kilku lat obserwujemy dwa różne trendy; niektóre papiernie utrzymują obfite zapasy surowców, kupując regularnie, podczas gdy inne przyjmują znacznie bardziej zachowawcze podejście, mając mniejsze zapasy i kupując mniej regularnie. Warto to brać pod uwagę podczas zawierania umów i budowania strategii biznesowej w kraju.  

Eksport coraz mocniej odczuwa skutki sankcji i blokad  

Sytuacja w ramach europejskiego eksportu kartonu 1.04 do Azji Południowo-Wschodniej i Turcji rozwijała się w trybie dość dobrze widocznych wzrostów cen, średnio o 2 do 5 euro. Jednocześnie firma PPI Asia poinformowała, że ​​ceny w obrębie eksportu kartonu 1.04 z USA do Azji Południowo-Wschodniej wzrosły na koniec maja o 10 dolarów amerykańskich.

W Europie popyt na makulaturę z recyklingu jest nadal silny, zwłaszcza na gazety. Zgłoszone ceny majowe do indeksów znów były wyższe, również na przełomie miesiąca. Jednak co ciekawe, w USA biznes gazetowy topnieje z roku na rok. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center, obieg cyfrowy wzrósł o 21% od 2015 r. do 3,3 mln w wydaniach powszednich w 2020 r. i o 27% do 4,0 mln w niedzielnych, przy czym większość skoku nastąpiła w latach 2019-2020. Przychody z reklam również spadały. Lokalne gazety amerykańskie odnotowały 40% spadek w ujęciu rok do roku z 2019 r. do 1,07 miliarda dolarów w 2020 r. W porównaniu z 2015 r. przychody z reklam spadły o 73%. W 2020 r. reklama cyfrowa stanowiła już 35% całkowitych przychodów z reklam dla lokalnych gazet amerykańskich, w porównaniu z 2019 r. i 23% w 2015 r.  

Problemy w Chinach  

Chiński popyt na surowiec do produkcji tektury falistej cierpi z powodu ekonomicznego wpływu niedawnych, surowych blokad. Rynek przeniósł się również na tory sezonowego spowolnienia, charakterystycznego dla okresu wczesnego lata. Dowodem na to jest też popyt na makulaturę z recyklingu w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie kupujący starają się naciskać na obniżki cen, jednak bez skutku. Jednocześnie w Europie w wielkość zbiórki surowca jest obecnie niska z powodu wielu zmiennych i problemów z produkcją, a także wielu świąt państwowych, które nawarstwiły się w jednym czasie.  

Ceny makulatury w maju 2022. Sprawdzamy indeksy  

W maju 2022 makulatury brązowe (grupa 1 oraz grupa 4) notowane były ze wzrostem. Warto wspomnieć, że jednocześnie zapotrzebowania były jeszcze większe niż w kwietniu. Grupy makulatur 3 i 2, w tym: ścinka drukarska 3.02, akta biurowe 2.05/2.06 i multidruck 3.02, ponownie wzrosły nawet do ok. 15-20 eur/t. Stało się tak ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie papierni produkujących papier toaletowy i produkty higieniczne. Cały czas papiernie tissue poszukują też celulozy i kupują ją już nawet w Ameryce Południowej, przez co stała się ona bardzo droga. CEK 3.12 i 3.13 również notowany był w górę, nawet do 40 eur/t.  

•    Makulatura gazetowa 1.11 w maju poszybowała ostro w górę, sprzedaż była notowana nawet na poziomie 320 eur/t exw.

•    Index PIX pokazał w ramach analizy kartonu 1.04 z pierwszego tygodnia wartość 200,70 euro, co oznaczało wzrost o ok. 3 eur/t miesiąc do miesiąca.

•    Cały miesiąc zakończył się (karton 1.04) jednak na jeszcze wyższym poziomie 208,08 euro, co stanowiło już różnicę 7 eur/t miesiąc do miesiąca.

•    Gazeta 1.11 w index PIX pokazała w pierwszym tygodniu maja 2022 wartość 233,21€, a koniec miesiąca zakończyła wartością 247,52€. Zainteresowanie gazetą było ogromne i wszystkie przetargi osiągały znaczące podwyżki.

•    Średnia cena indeksowa 1.11 w maju 2022 wynosiła 241,08 euro, czyli o 10 eur/t więcej niż w kwietniu.  

W maju wzrosły też ceny 3.05 i 3.18 i osiągnęły poziom w zależności od regiony od 370-420 eur/t exw za 3.05 i od 440-510 eur/t za 3.18.  

Szybka prognoza na lato  

W ramach podsumowania, jak zwykle mamy kilka słów prognozy dla rynku makulatury. Ta niestety nie zapowiada się zbyt optymistycznie, ponieważ następne miesiące niestety zapowiadają się niespokojnie i będą kontynuacją maja. Możemy zatem spodziewać się dalszych podwyżek i chaosu na rynku. Ceny jednak nie powinny rosnąć w nieskończoność, a przełomu możemy oczekiwać jesienią 2022.