Farby i kleje - zagospodarowanie odpadów rozpuszczalnikowych

przetwarzanie_odpadów_rozpuszczalnikowych.jpg

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Jedną z najtrudniejszych w zagospodarowaniu grup odpadów przemysłowych, powstających podczas wielu procesów produkcyjnych są odpady zlewek farb i klejów rozpuszczalnikowych. 

Dlaczego najtrudniejszych? Odpady te często stanowią mieszaninę różnych substancji, przez co możliwość ich przetworzenia jest ograniczona i kosztowna. Jak duży to problem, można zaobserwować, analizując skład odpadów znajdujących się w wielu na bieżąco odkrywanych bombach ekologicznych, gdzie znaczący udział stanowią właśnie te odpady. 

Rodzaje i jakość odpadów rozpuszczalnikowych przekazywanych na recykling

Co wpływa na tak dużą skalę tego problemu? W składzie odpadów rozpuszczalnikowych znajdują się głównie substancje organiczne. Bardzo często są to zlewki różnych produktów pozostające po procesach malowania.

Dodatkowo w tej grupie znajdują się również odpady z przemywania powierzchni preparatami na bazie rozpuszczalników. Ostatecznie więc otrzymujemy mieszaniny o różnym składzie i stanie fizycznym. Odpady te potrafią być płynne „jak woda”, ale ich większość to osady o różnym stopniu uwodnienia. 

Przetworzenie i utylizacja odpadów rozpuszczalnikowych

Analizując właściwości rozpuszczalników, wyróżniamy tylko trzy podstawowe możliwości zagospodarowania tych odpadów. Substancje jednorodne, stanowiące jeden rodzaj rozpuszczalnika w postaci zlewek z przemywania lub zanieczyszczony rozpuszczalnik można poddać procesowi destylacji, odzyskując z niego bazowy rozpuszczalnik, wykorzystywany następnie do ponownej produkcji. Jest to najbardziej pożądana forma przetworzenia zlewek. W tym wypadku należy jednak dostarczyć odpad jednorodny i powtarzalny, a pozostałością po procesie destylacji stanowił będzie odpad szlamu podestylacyjnego, który również musi zostać skierowany do ostatecznego przetworzenia w innych procesach. 

Przetworzenie odpadów rozpuszczalnikowych na paliwa alternatywne 

Kolejną metodą postępowania z odpadami rozpuszczalnikowymi, jest ich możliwość przetworzenia w instalacjach do produkcji paliw alternatywnych. Udział odpadów rozpuszczalnikowych w instalacjach tego typu jest jednak ograniczony ze względu na ostateczne parametry paliwa, takich jak temperatura zapłonu, chlor, zawartość metali ciężkich. 

Większość odpadów rozpuszczalnikowych powinna być również sklasyfikowana jako odpady niebezpieczne, transportowana zgodnie z przepisami ADR, co dodatkowo wymusza inny sposób postępowania i ogranicza wykorzystanie w procesie produkcji paliw. 


Spalanie - decydująca rola w przetwarzaniu odpadów zawierających rozpuszczalniki

Jak więc zagospodarować odpady podestylacyjne i inne, zmieszane odpady szlamowe i rozpuszczalnikowe o różnym składzie chemicznym? Tutaj z pomocą przychodzą  spalarnie odpadów przemysłowych. Ze względu na opisywany złożony skład chemiczny, czy postać fizyczną, odpady rozpuszczalnikowe mogą zostać przetworzone jedynie przez spalenie w specjalnych instalacjach. Jednak i tutaj ważne dla wyceny są poszczególne parametry, kluczowe z nich to:

 • temperatura zapłonu, 
 • pH, 
 • zawartość soli i metali ciężkich, 
 • stan skupienia.

Istotna jest również forma pakowania decydująca o tym, w jaki sposób odpady mogą być podane do spalenia w piecu. 

Należy również podkreślić, że spalenie jest w tym wypadku najbezpieczniejszym sposobem ostatecznego rozwiązania rosnącego problemu utylizacji odpadów rozpuszczalnikowych.

Odpady niebezpieczne - problematyczny odbiór i unieszkodliwienie względem możliwości przetworzenia

Skoro ścieżka postępowania z tymi odpadami jest znana, skąd na rynku problem z tak dużym udziałem tego typu substancji w porzuconych magazynach i nielegalnych miejscach składowania? 

Dla wielu wytwórców odpadów niebezpiecznych głównym problemem jest cena przetwarzania proponowana przez spalarnie. Ze względu na skomplikowaną budowę i bieżącą obsługę spalarni oraz różnorodne mieszaniny, które są poddawane w tych instalacjach przetworzeniu, bieżący koszt utrzymania i opłacalności pracy, powoduje konieczność podyktowania wysokiej kwoty zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 

W czasach nacisku firm produkcyjnych na ograniczanie kosztów na każdym etapie działalności nie trudno zdecydować się na propozycje innych podmiotów gospodarujących odpadami, które zapewniają zastanawiająco korzystniejsze rozwiązania cenowe. Niestety większość z tych usługodawców nie informuje jednocześnie o finalnym sposobie postępowania z tymi odpadami, który nierzadko bywa niezgodny z prawem i bardzo szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Odpady szkodliwych substancji - jak ograniczyć koszty w gospodarce odpadami? 

Jak więc naprawdę ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów niebezpiecznych bez uszczerbku dla środowiska naturalnego? 

Przede wszystkim przez:

 • Uporządkowanie i zorganizowanie przemyślanego modelu postępowania, już na etapie ich wytwarzania. 
 • Selektywne gromadzenie odpadów - decydując się na nie, możemy wpłynąć na proces przetworzenia i recykling, zwiększamy możliwości zagospodarowania.
 • Wybierając instalacje do destylacji, zamiast spalarni. Oczywiście, generują one również w swoich procesach szlamy, jednak stanowią one tylko część strumienia odpadów, których większość zostanie ostatecznie zawrócona na rynek. 
 • Przeanalizować procesy produkcyjne, ograniczając wytwarzanie tego typu odpadów lub zastępując je innymi, generującymi mniejsze koszty zagospodarowania. 
 •  Dobrać formę pakowania odpadów, która będzie miała wpływ na ostateczną cenę przetworzenia. 

Recykling szlamów i zlewek farb - odpady niebezpieczne - oferta ZEME

Jeżeli:

 • w Twojej firmie podczas procesów produkcyjnych stosowane są, m.in. kleje rozpuszczalnikowe,
 • Twoja firma generuje odpady niebezpieczne takie jak farby, odpady lakierów, klejów rozpuszczalnikowych lub wodnych, pojemniki oraz opakowania po farbach i lakierach (z tworzyw sztucznych i metali),
 • zastanawiasz się, czy powstające w Twojej firmie odpady niebezpieczne mogą zostać przekazane na recykling - porozmawiajmy, jak najlepiej zagospodarować Twoje odpady niebezpieczne!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Skorzystaj z usług doświadczonego odbiorcy odpadów przemysłowych i sprawdź, jak bezpieczna może być utylizacja odpadów niebezpiecznych.