Drewno i palety - problem czy źródło pieniędzy?

odpady Palety magazyn.jpg

Autorem artykułu jest: Paweł Trzaska-Gerlecki

Jak zagospodarować odpady drewniane nie paląc ich w piecu i poza sezonem grzewczym?

Jednym z bardziej kłopotliwych odpadów występujących w codziennej pracy niemal wszystkich firm są opakowania drewniane - skrzynie i palety, oraz stare meble z drewna i produktów drewnopochodnych. Jeszcze większy problem stanowią odpady pozostałe po produkcji mebli, drewnianych konstrukcji itp. Co sprawia, że tak trudno jest zagospodarować takie odpady drewniane?

Odpad jest przestrzenny, zajmuje dużo miejsca, a składowany w sposób nieprawidłowy stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Poza znanym wszystkim, stosowanym powszechnie i prowadzonym na ogół nieprawidłowo - spalaniem w piecach - odpady te można poddać wielu innym procesom.

Poczynając od upcyklingu (produkcji nowych produktów) i reuse (ponownego użycia), po wytwarzanie produktów drewnopochodnych (np. płyty wiórowe, trocinowe elementy - klocki do produkcji nowych palet) i produkcję paliw drewnopochodnych.

ZEME z powodzeniem zagospodarowuje takie odpady u kilku klientów, stale rozszerzając tę działalność. Przykład notatki marketingowej dotyczącej odbioru palet drewnianych znajdziesz tutaj

Upcykling - nowe zastosowanie dla starych produktów

Upcykling jest stosunkowo nowym sposobem zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów. W przypadku opakowań z drewna, na ogół polega na wykorzystaniu skrzynek i palet do produkcji nietypowych mebli. I tak np. meble produkowane ze starych palet są z powodzeniem stosowane m.in. w restauracjach i ogródkach restauracyjnych na Bulwarach Wiślanych, a w wielu małych restauracjach i barach, stare skrzynki po owocach służą jako półki wiszące na ścianach.

Reuse - ponowne użycie

Reuse jest najbardziej rekomendowanym sposobem zagospodarowania wszelkich odpadów. Polega na wykorzystaniu odpadu do tego samego celu, do którego był przeznaczony produkt pierwotny. Ważnym elementem tego sposobu jest naprawa (np. palet). Trzeba wiedzieć, że każda paleta, nawet uszkodzona, nadaje się do naprawy, pod warunkiem, że uszkodzone są nie więcej niż 3 elementy. Podobnie stare meble drewniane łatwo poddają się renowacji i po naprawie mogą być używane przez wiele lat.

Recykling - przerób na inne produkty

Przerób drewna i produktów drewnopochodnych (płyty OSB, płyty wiórowe, sklejka, meble z tych materiałów) ma miejsce na szerszą skalę od niedawna. Dotychczas zasadniczym problemem była zawartość substancji chemicznych utrudniająca bądź wręcz uniemożliwiająca ich przetwarzanie.

Postęp technologiczny pozwolił jednak na ominięcie problemów związanych z chemicznymi dodatkami i umożliwił traktowanie odpadów drewnopochodnych jako pełnowartościowych surowców.

Poniżej przykładowe zastosowania takich surowców:

 • produkcja płyt wiórowych i płyt OSB z odpadów
 • wytwarzanie sprasowanych pod ciśnieniem elementów konstrukcyjnych z trocin (np elementy palet, skrzyń, itp)
 • produkcja okładzin i płyt tarasowych zmieszanych z tworzywami sztucznymi trocin, wiórów drzewnych

Recykling - odzysk energii - paliwo

Spalanie drewna nie jest najbardziej ekologicznym sposobem odzysku odpadów drewnianych i drewnopochodnych. Należy pamiętać, że spalanie bezpośrednie (przed przetworzeniem odpadu na paliwo) jest zakazane i może w znaczący sposób przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska. Wynika to z faktu, że większość tych odpadów może być zanieczyszczona rozmaitymi chemikaliami podczas ich używania, albo zawiera substancje chemiczne (lakiery, kleje, okleiny, itp.). Dlatego też, spalanie drewna odpadowego jest dopuszczalne wyłącznie w wyspecjalizowanych instalacjach (spalarniach), wyposażonych w urządzenia do oczyszczania spalin i popiołów.

Chyba, że drewno spala się w formie atestowanego paliwa produkowanego z odpadu takiego jak groszek, pellet, brykiet.  Atest dla takiego paliwa oznacza, że zostało ono wytworzone w procesie kontrolowanym, a produkt końcowy (paliwo) nie zawiera niebezpiecznej chemii i jest nieszkodliwy dla środowiska (naturalnie poza emisją dwutlenku węgla).

Podsumowanie i zalecenia - jak zagospodarować odpady drewniane i jak je do tego odpowiednio przygotować:

 • Nie palimy pod żadnym pozorem odpadów z drewna i produktów drewnopochodnych przed ich przetworzeniem.
 • Nie wyrzucamy tych odpadów do odpadów zmieszanych - oddajemy je do recyklingu lub innego procesu przetworzenia.
 • Przygotowujemy odpady do recyklingu:
  • oddzielamy palety nieuszkodzone - dzielimy je na rozmiary i rodzaje, sztaplujemy (układamy w “słupki” do załadunku)
  • palety uszkodzone - oddzielamy te z małą ilością uszkodzeń (uszkodzone do 3 elementów)
 • Odpady z płyt wiórowych, płyt OSB, MDF, HDP:
  • rozdzielamy na poszczególne rodzaje
  • przygotowujemy do załadunku - układamy (najlepiej na paletach)

Przygotowany odpad składujemy w miejscu, które umożliwia swobodny dojazd środków transportu (naczepa, kontenery), pamiętając również o możliwości załadunku (dojazd ładowarki lub wózka widłowego). Co więcej, tak przygotowane odpady z pewnością znajdą odbiorców!

Jeśli mimo wszystko masz wątpliwości, jak zagospodarować swoje odpady drewniane  - zapraszamy do kontaktu! Pomożemy, doradzimy, odbierzemy, dostarczymy odpowiednie dokumenty.