Raport z rynku makulatury za grudzień 2021. Stabilizacja cen na rynku polskim.

cena_makulatury_grudzień_2021.jpg

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Raport z rynku makulatury ma na celu przybliżenie realnej sytuacji rynkowej i odniesienie jej oraz porównanie do analiz cenowych wynikających z raportowanych index-ów. Poniższe opracowanie jest też fachowym, jednak subiektywnym spojrzeniem na rynek makulatury, uwzględniającym jego najważniejsze punkty.

Koniec roku 2021 z delikatnym spadkiem cen makulatury

W grudniu mogliśmy zaobserwować delikatny spadek cen za makulaturę, jednak przede wszystkim na zachodzie Europy, lokalnie grudzień był stabilny. Sytuacja ta zaczęła kształtować się już w październiku, gdzie po całym roku podwyżek zaczęliśmy obserwować delikatny trend stabilności. W  listopadzie ten trend zaczął się już utrzymywać, aby w grudniu tylko się utrwalić. Nie oznacza to jednak pełnego uspokojenia na rynku makulatury, ponieważ zapotrzebowanie jest bardzo duże, a materiału jest nadal mało z dodatkowymi trudnościami w transporcie.

Cena makulatury: zachód Europy dość różnorodnie a w Polsce stabilnie

Rozwój cen makulatury w grudniu na zachodzie Europy różnił się dość znacznie ze względu na region. Północ walczyła z dużą presją na cenę spowodowaną małym eksportem i dobrą dostępnością towaru z krajów sąsiednich. Na południu natomiast ceny się utrzymały, a dodatkowo Austria, która znalazła się w lockdownie, próbowała kupować duże ilości makulatury u swoich sąsiadów, co spowodowało zatrzymanie spadków cen. Papiernie pierwszy raz od dość dawna postanowiły nie przerywać produkcji w trakcie dni wolnych świąt Bożego Narodzenia. Cała ta sytuacja świadczy o tym, że zapotrzebowanie na papier gotowy było bardzo duże i każdy chciał to jeszcze na koniec roku wykorzystać.

Sytuacja cenowa papierni w Europie

Większość producentów papieru ogłosiło jednak już nowe podwyżki cen związane z rosnącymi kosztami energii, poinformował Fastmarkets RISI. Sappi planuje podwyżkę o ok. 10-25%, w zależności od oceny rynku. Projekt jest do wdrożenia najpóźniej na początku lutego 2022. Norske Skog zamierza podnieść ceny papieru gazetowego i LWC z fabryki Bruck w Austrii odpowiednio o 95 i 125 euro w okresie od 10 stycznia do 31 marca 2022. Kabel Premium Pulp & Paper ogłosił dopłatę energetyczną w wysokości 200 euro do swojego papieru od 10 stycznia 2022 do końca miesiąca. Holmen poinformował również swoich klientów o tymczasowych dopłatach za energię, chociaż nieznane są jeszcze żadne dostępne szczegóły dotyczące terminów ani wielkości.

Ceny w polskich papierniach

Polskie papiernie postanowiły nie zmieniać cen i informacja o tym rozeszła się dość szybko, zatem i cały handel ruszył również od 1 grudnia. Nadal każdy borykał się jeszcze z dostępnością transportu, który kuleje już od kilku miesięcy i nic nie zapowiada jego szybkiej poprawy. Papiernie jednak przewidziały problemy z transportem i odpowiednio się zaopatrzyły począwszy już od listopada. Przez to również stany magazynowe są całkiem spore i takie pozostaną również na styczeń 2022.

Eksport makulatury w grudniu bez zmian

Eksport w grudniu znajdował się na słabym poziomie - ok. 87% roku ubiegłego. Wszędzie można było usłyszeć pewien niepokój dotyczący nowego roku 2022. Według PPI Pulp & Paper Week ceny kartonu w USA spadły średnio o 7 USD w grudniu 2021. Popyt na gatunki eksportowe do Malezji ożywił się dość znacznie przed wprowadzeniem w tym kraju zakazu importu papieru mieszanego, który wejdzie w życie 10 stycznia 2022 r. Kraj będzie również wymagał kontroli przed i po wysyłce dla wszystkich innych gatunków niecertyfikowanych dostawców. Cały czas czekamy jeszcze na Indie, czy wzmogą zakupy po kilkutygodniowej pauzie.

Sytuacja cenowa na rynku makulatury

W grudniu makulatury brązowe (grupa 1 oraz grupa 4) były na stabilnym poziomie. Grupy makulatur 3 i 2, np. 3.02 ścinka drukarska, akta biurowe 2.05/2.06, 3.10 multidruck nadal trzymają swoją wysoką cenę. Sytuacja ta ma związek z dość dużym zapotrzebowaniem papierni produkujących papier toaletowy i chusteczki higieniczne oraz inne podobne produkty. CEK 3.12 wyparł już cenę kartonu 1.04 i miejscami przebija już 200 euro/tonę exw. Makulatura gazetowa 1.11 notowała w grudniu spadki i delikatny brak zainteresowania przynajmniej w Europie zachodniej.  Makulatury białe 3.18, 3.16, 3.14, 3.13 stabilnie z tendencją rosnącą na następne miesiące, ilości jednak były stabilne.

Analiza cen z index-ów

Index PIX wskazywał w grudniu w kartonie 1.04 w pierwszym tygodniu wartość 185,22 €, co oznaczało -5,06 € vs pierwszy tydzień listopada. Następne tygodnie były już stabilnie. Cały miesiąc zakończył się w ostatnim tygodniu grudnia 2021 z ceną kartonu 1.04 na poziomie 185,49 €.  Tona makulatury gazetowej 1.11 w index PIX wskazywała w pierwszym tygodniu grudnia wartość 214,71 €, a koniec miesiąca grudnia 2021 zakończył się wartością 208,92 €. Zainteresowanie makulaturą gazetową było duże mniejsze niż w listopadzie. Średnia cena indeksowa 1.11 w grudniu wynosiła 210,44 €.

Koniec roku 2021 bez niespodzianek

W tym roku grudzień okazał się bardzo przewidywalny, jedynym problemem okazał się transport i brak pełnej dostępności materiału. Każdy zadaje sobie pytanie, co przyniesie nowy rok 2022. Styczeń okaże się zapewne bardzo dynamicznym i krótkim handlowo miesiącem, ponieważ zwykle handel zaczyna się w styczniu dopiero po 10-tym, a później każdy wszystko chce „na już”. Zapowiedzi jednak nie są złe pod kątem dostępności surowca, ceny również powinny się utrzymać, bynajmniej w styczniu nowego roku. Co do pierwszego kwartału 2022 to tutaj prognozowane są już jednak wzrosty cen i to zarazem surowca, jak i również papieru gotowego.

Oferta ZEME na odbiór odpadów przemysłowych

ZEME świadczy usługi odbioru, transportu i dostarczenia sprzętu i urządzeń do gromadzenia odpadów przemysłowych. 

Konkurencyjność naszej oferty wynika z zaawansowanych technologicznie procesów zagospodarowania odpadów oraz kilkunastoletniego doświadczenia naszych Specjalistów. Dzięki wsparciu dedykowanych systemów informatycznych zyskasz większą kontrolę nad gospodarką odpadów w Twojej firmie oraz aktualnymi stawkami za ceny makulatury - sprawdź ICM ZEME (pierwszy Indeks Cen Makulatury na rynek polski).

Jesteśmy w stanie zapewnić wszelkie wsparcie w zakresie szeroko pojętej Ochrony Środowiska i kompleksowej gospodarki odpadami.

Chciałbyś porozmawiać nt. zagospodarowania odpadów w Twoim zakładzie? 

Zapraszamy do kontaktu - nasi Specjaliści dobiorą dla Ciebie najlepsze rozwiązania.