Cena makulatury stabilna w czerwcu. Czy tak już zostanie?

indeks_pix_cena_makulatury_czerwiec.JPG

Cena makulatury stabilna w czerwcu. Czy tak już zostanie ?

W czerwcu rynek makulatury pokazał nam wreszcie stabilizację w cenach, jednak surowca makulaturowego nadal brakuje. Oznacza to chwilową “ciszę w eterze” czy jest to jednak pewien trend, który utrzyma się dłużej ?

Papiernie nadal szukają surowca makulaturowego.

Pomimo stabilizacji cen lokalne papiernie zainteresowane są dużymi ilościami makulatury.
Surowca do produkcji papieru nadal brakuje, a obecny strumień nie jest wystarczający aby sprostać potrzebom produkcyjnym. Czerwcowe ceny zostały dość późno opublikowane,
 ponieważ czekano na dane z Niemiec, które tym razem zostały podane niemalże w połowie miesiąca.
Ceny niemieckie miały być znacznie niższe w czerwcu, bynajmniej tak spekulowano jeszcze pod koniec maja 2021, realnie jednak była to drobna kosmetyka. 

Można jedynie stwierdzić, że po znacznej obniżce cen w Polsce w czerwcu, ceny niemieckie, które były dość długo niższe - prawie się z nimi zrównały.

Eksport makulatury bez zmian

Poziom cen eksportowych pozostał również stabilny, jednak i tutaj nadal występuje nacisk na większe ilości surowca.
Czerwcowe zakupy surowca z Wielkiej Brytanii pozostały na podobnym poziomie cenowym jak w maju, ilości również stabilne.  Surowiec ten powędrował jak zwykle do Holandii i Niemiec, gdzie jest nadal tańszym towarem niż lokalny. 

Daleki Wschód ogólnie stabilny cenowo w czerwcu, natomiast ilości znaczne spadły zarówno z USA jak i z Europy.
Jak raportuje FOEX zbiórka surowców utrzymuje się na niskim poziomie przy nadal dużym zapotrzebowaniu, co powoduje oczywiście niepewność. Jak co roku latem doszło do kilku postojów serwisowych, które nie miały jednak dużego wpływu na produkcję w całym miesiącu.

Sytuacja cenowa w makulaturze

Czerwiec był ogólnie spokojnym miesiącem zarówno w zakupach, jak i w sprzedaży i jednocześnie pierwszym takim stabilnym od dłuższego czasu, jednak nadal z naciskiem na większe ilości, których de facto NIE MA.

Makulatury brązowe były delikatnie tańsze jednak nadal znacznie powyżej swojego normalnego poziomu sprzed pandemii.
W związku z tym makulatura z grupy 3 i 2 np.; 3.02 ścinka drukarska, 3.12 CEK oraz 2.05/2.06 były już na podobnym poziomie cenowym co karton. 

Grupa 4 makulatury z tektury falistej 4.01, 4.02, 4.03 nadal drogie jednak już z większą różnicą do kartonu 1.04 niż w maju. 

Makulatura gazetowa pokazała się nam w indexach z delikatną redukcją w cenie na czerwiec.

Makulatury białe 3.18, 3.16, 3.13 prezentują w czerwcu nadal stabilny poziom tak jak poprzednim miesiącu. 

Analiza cen z index-ów

Index PIX pokazał w czerwcu w kartonie 1.04 w pierwszym tygodniu wartość 173,61€ co oznacza spadek o 6,57€ vs pierwszy tydzień maja 2021 r.

Cały miesiąc zakończył się w ostatnim tygodniu czerwca 2021 r na poziomie 173,27€. 

Pokazuje nam to stabilność cen w czerwcu, a cena średnia z czerwca to 173,52€.

Gazeta 1.11 w index PIX pokazała bardzo niewielkie zmiany - start z pierwszego tygodnia czerwca pokazał wartość 195,57€, a koniec czerwca 2021 r zakończył się wartością 197,10€ co stanowi tylko +0,04€ vs ostatni tydzień maja 2021 r. 

Średnia cena Indeksowa w czerwcu wynosiła 196,38€.

Wakacyjna pauza czy nadchodzą zmiany cen odpadów makulaturowych?

Wszyscy głośno i wyraźnie sugerują, iż obniżki cenowe wkrótce nastąpią, jednak nie jest to takie proste oraz nie następuje tak szybko jakbyśmy tego chcieli. 

Powodem nadal jest brak towaru w ilości zabezpieczającej stan magazynowy w papierniach. Z drugiej zaś strony, jak co roku nadchodzą wakacje i urlopy, papiernie zatrzymują maszyny na przerwy serwisowe, więc występuje pewne poluzowanie, można by rzec jak co roku – bardzo przewidywalne. Niestety jest to bardzo złudne prognozowanie - obecna stabilizacja tak jak szybko nastała może przeobrazić się jeszcze szybciej w kolejną podwyżkę już we wrześniu.
Oczywiście wszystko będzie zależało od przemysłu, możliwego kolejnego lockdownu i związanych z tym blokadami produkcji, a co za tym idzie dalszymi brakami surowca.

Ten rok na pewno nie będzie jeszcze bliski stabilności. Przypuszczamy, że będzie jednak charakteryzował się skokami i spadkami cen makulatury.