ARTYKUŁ PREMIUM

Trudna sytuacja na rynku makulatury. Czy będzie jeszcze gorzej? – RAPORT sierpień 2022

indeks_sierpień_2022.png


Przedsiębiorcy z niemal każdego sektora w ostatnim czasie mają wiele powodów do obaw. Problemem jest przede wszystkim przedłużająca się agresja Rosji na Ukrainę i pogłębiające się skutki polityki sankcyjnej względem agresora. Tym, na co najczęściej z niepokojem patrzymy przed okresem jesiennym i zimowym, jak również przed rokiem 2023, są ceny prądu, gazu, węgla i ciepła. Kryzys surowcowy, również ten w obrębie energetyki, jest nie bez znaczenia dla branży makulaturowej. Co więcej – negatywne skutki są widoczne coraz bardziej.


Czytając raport, zyskujesz nasze spojrzenie na zachowania rynku, uzupełnione o analizę cenową indeksów makulaturowych. Ten artykuł ma przede wszystkim w sposób fachowy przybliżyć sytuację z sierpnia 2022 i dostarczyć prognoz na kolejne miesiące, łącząc twarde dane z subiektywną oceną specjalisty.


Przeczytaj o tym w dalszej części artykułu:


  • Jaka jest ogólna sytuacja na rynku?
  • Czy eksport funkcjonuje prawidłowo?
  • Które ceny utrzymały się, a jakie zmieniły?
  • Jak wyglądał rynek z punktu widzenia indeksów?
  • Czy jesteśmy w stanie przewidzieć dalsze zachowania?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem!


Sierpień 2022 miesiącem zmian

Po bardzo dynamicznym lipcu sierpień okazał się miesiącem zmian, niestety tych na gorsze. Wszystko oczywiście powiązane jest ze wspomnianymi wcześniej, rosnącymi kosztami utrzymania firmy: rachunkami za gaz, prąd, czy też pośrednio dostępnością węgla, widmem blackoutów i innych niepokojów w zakresie energetyki. Rosnące wydatki są również dotkliwe dla europejskich papierni, które aktywnie korzystają z prądu i gazu.


Dodatkowym problemem jest również obecne znaczniejsze ograniczenie możliwości eksportowych. Przez to drogi towar zostaje w Europie; na Starym Kontynencie jest go obecnie za dużo, a mimo to odbiorcy są na niego skazani. Ze względu na liczne podwyżki drożeje również papier gotowy, co wpływa na decyzje zakupowe oraz produkcyjne. W związku z tym papiernie są bardzo lub nawet przesadnie zatwarowate surowcem – w konsekwencji możemy zaobserwować sporą mobilizację po stronie dalszych obniżek samego surowca.

Eksport był w sierpniu bardzo słaby

Jak wygląda sytuacja w papierniach? W dużej mierze producenci robią pauzy serwisowe i wstrzymują dostawy. Z drugiej strony, niestety towar z Europy jest bardzo drogi i postrzegany jako niekorzystny surowiec do eksportu. 


W Stanach Zjednoczonych, gdzie dostępne są najnowsze dane, całkowite dostawy papieru graficznego spadły w lipcu o 1% rok do roku, ale łącznie wzrosły o podobny 1%, według danych AF&PA. Zakupy papieru graficznego wzrosły w porównaniu do 2021 roku zarówno w lipcu o 3%, jak i narastająco o 4%, dalej w czasie ten trend jeszcze mocniej się pogłębiał. Blokada rynków wschodnich, brak celulozy oraz chłonnych miejsc zbytu – to wszystko bezpośrednio przekłada się na obecną trudną sytuację na rynku makulatury i opakowań gotowych.


Sytuacja cenowa

W sierpniu 2022 makulatury brązowe (grupa 1 oraz grupa 4) notowane były lekko w dół, jednak zapotrzebowanie było dość duże lokalnie, a w obrębie samego towaru nadal można było obserwować deficyty. Grupy makulatur 3 i 2 np.; 3.02 ścinka drukarska, akta biurowe 2.05/2.06, 3.10 multidruck zachowywały się stabilnie. Jednocześnie duże zapotrzebowanie papierni produkujących papier toaletowy i produkty higieniczne nadal było odczuwalne. CEK 3.12 i 3.13 również  pozostawały w równowadze. 


W sierpniu wzrosły jednak delikatnie ceny 3.05 i 3.18, osiągając – w zależności od regionu – poziom od 400 do 450 eur/t exw za 3.05 i od 480 do 600 eur/t za 3.18. Makulatura gazetowa 1.11, 2.01 i 2.03.01 prezentowała się stabilnie pod względem cen, jednak wypadła ujemnie z punktu widzenia wolumenu.


Sierpniowa analiza cen indeksów

Oto najistotniejsze dane z indeksów:


  • Index PIX pokazał w sierpniu w kartonie 1.04 w pierwszym tygodniu wartość 224,22€, co oznaczało jeszcze wzrost o około 4 eur/t miesiąc do miesiąca,
  • Cały miesiąc zakończył się w ostatnim tygodniu sierpnia 2022 w kartonie 1.04 na poziomie 185,95€. Stanowiło to różnicę o 38 eur/t miesiąc do miesiąca, tym samym spadek zaczął być bardzo widoczny,
  • Gazeta 1.11 w index PIX pokazała w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 wartość 298,29€, a koniec sierpnia 2022 wykazał się wartością 303,33€. Był to zatem przyrost minimalny, a wręcz niezauważalny, biorąc pod uwagę brak zainteresowania zakupami gazety,
  • Średnia cena indeksowa 1.11 w sierpniu 2022 wynosiła 301,59€.

Jak te wyniki rzutują na przyszłość?


Czekają nas dalsze, pogłębiające się spadki


Każdy zadaje sobie pytanie, czy kryzys już się zaczął, a może też jeszcze nie; dlaczego ceny gotowych produktów spadają, gdy na nie ma wystarczająco surowca. Z punktu widzenia ekonomicznego wszystko się zgadza – wszystkie te czynniki świadczą o tym, iż kryzys się zbliża.


Niestety nikt lub mało kto pyta o to, dlaczego towar gotowy nie jest kupowany. Warto pamiętać, że to jest zdecydowanie gorsza sytuacja niż tradycyjny brak zapotrzebowania. Symptom ten świadczy o zapaści całej gospodarki skupionej wokół branży recyklingowo-odpadowej. Niestety rokowania na dalsze miesiące są takie, iż ceny surowców będą dalej spadać, a do końca roku nie widać szansy na zatrzymanie tego trendu.