Recykling

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne wynikające z recyklingu odpadów

Ile zaoszczędzimy wykorzystując w produkcji surowce pochodzące z recyklingu?

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem wtórnym, które możemy ponownie wykorzystać i dać im drugie życie w takiej samej lub innej postaci. Dzięki recyklingowi oszczędzamy energię, zmniejszamy zanieczyszczenie wód i powietrza, i co najważniejsze, ograniczmy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Coraz wyższe opłaty za wytwarzane odpady

Od kilku miesięcy temat podwyżek opłat za wytwarzane odpady jest na topie w mediach środowiskowych. Jak wspominaliśmy w poprzednim artykule, głównymi przyczynami rosnących cen za odbiór tworzyw sztucznych, szkła czy makulatury są m.in. wyższe koszty pracy lub brak rynku zbytu dla odpadów wysegregowanych, za które przy ilości poniżej 1500 kg trzeba dopłacać, zamiast na nich zarabiać. Problem z zagospodarowaniem metali kolorowych czy opakowań bezzwrotnych nasilił się jeszcze bardziej po zamknięciu rynku chińskiego. Duże koszty przyniosło branży odpadowej również wprowadzenie przepisów kontrolnych, które miały związek z zeszłoroczną falą pożarów na składowiskach  i w miejscach składowania odpadów. 

Co jest głównym źródłem problemu?

Głównym źródłem rosnących kosztów gospodarki odpadami jest jednak brak rozwoju systemu przetwarzania odpadów pod względem technologicznym. Taki problem nie tylko obejmuje Polskę, ale i inne kraje Europy Zachodniej – w przeciwnym razie czołowym rynkiem odbioru makulatury czy tworzyw sztucznych nie byłaby Polska. Niezależnie od zamknięcia rynku chińskiego, przy tak ogromnej skali wytwarzanych produktów jednorazowego użytku oraz braku właściwej utylizacji tworzyw sztucznych i ich recyklingowi, przysłowiowa czara goryczy musiała kiedyś się przelać.

Dlatego z punktu widzenia omawianego tematu chcielibyśmy pokazać na konkretnych przykładach i liczbach, jak wiele korzyści środowiskowych i ekonomicznych wynika z przetwórstwa odpadów. 

Korzyści środowiskowe

Recykling to proces polegający na ponownym odzyskiwaniu surowców z produktów odpadowych i wykorzystanie ich do produkcji nowych towarów. Jednym z materiałów, który nadaje się do ponownego przetworzenia jest makulatura. Z recyklingu papieru płynie wiele korzyści, ponieważ tym sposobem ograniczamy wycinki drzew, które stosuje się do produkcji używanego na co dzień papieru oraz zmniejszamy wielkość składowisk odpadów, które obecnie zajmują duże powierzchnie i niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne. Odbiór makulatury, jej utylizacja i recykling pozwalają również obniżyć zanieczyszczenie powietrza przez ograniczoną emisję dwutlenku węgla. 

Recykling makulatury w liczbach

Pozyskanie​ tony papieru z makulatury ​ to:

 • oszczędność zasobów: 17​ mniej​ ściętych drzew
 • oszczędność energii: ​o 50% ​mniejsze zużycie, tj. ok. 4200 kWh energii, ( ok. 1500 l ropy naftowej)
 • oszczędność wody czystej:​​ o 35%​ mniejsze zużycie tj. ok. 26.00 litrów
 • zanieczyszczenie środowiska: ​ok​. 90% mniej​ ścieków i ok. 18% niższa emisja CO​2

W Europie recykling szkła zalicza się do najbardziej zaawansowanych, a głównym powodem, dla którego ten surowiec powinien być poddawany recyklingowi jest ochrona środowiska naturalnego. Zagospodarowanie odpadów szklanych powoduje znaczne ograniczenie zapotrzebowania energii i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Co więcej, wtórna produkcja szkła przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na materiały do produkcji szkła, a co za tym idzie, zmniejszenia wielkości składowisk odpadów i zredukowania degradacji środowiska naturalnego.

Recykling szkła w liczbach

Wyprodukowanie​ tony szkła porecyklingowego ​ to:

 • oszczędność zasobów: 800​ kg​ piasku kwarcowego, 250​ kg ​sody, 180​ kg​ mączki wapiennej
 • oszczędność energii: ​o 50% ​mniejsze zużycie, tj. ok. 4500 kWh energii
 • oszczędność wody czystej:​​ o 50 %​ mniejsze zużycie 
 • zanieczyszczenie środowiska: ​ok​. 200 kg mniej dwutlenku węgla w atmosferze 

Rocznie do oceanów trafia ponad 10 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. W tych wodach pływają ryby, które spożywamy, woda, którą pijemy. Obecnie 40% odpadów domowych w Polsce stanowią tworzywa sztuczne. Stąd tak ważna jest segregacja, utylizacja tworzyw sztucznych i ich wtórna produkcja, a w przypadku większych ilości np. skorzystanie z usług firmy ZEME odbierającej tworzywa. Korzyści środowiskowe związane z recyklingiem tworzyw sztucznych można w łatwy sposób oszacować przez ilość zaoszczędzonej energii, gdyż tym sposobem ograniczamy zużycie danych surowców energetycznych. Parametr ten przyczynia się również do mniejszej emisji gazów cieplarnianych. 

Recykling tworzyw sztucznych w liczbach

Wyprodukowanie​ tony porecyklingowych tworzyw sztucznych ​to:

 • oszczędność zasobów: ok. 1300 l mniejsze zużycie ropy naftowej i innych surowców chemicznych
 • oszczędność energii: ​o 40% ​mniejsze zużycie
 • zanieczyszczenie środowiska: ​ok​. 300 kg mniej dwutlenku węgla w atmosferze 

Dobrym sposobem na zagospodarowanie odpadów i ochronę środowiska jest też odzysk metali. Wykorzystując do produkcji aluminium odpady zamiast boksytu oszczędzamy ok. 95% energii i zmniejszamy o ok. 90% emisję chemicznych substancji do atmosfery. Przetwarzana w nieskończoność może być również stal, której recykling może zredukować poziom zużycia wody czy zanieczyszczenia atmosfery. Warto dodać, że właściwości stali poddanej recyklingowi są takie same jak tej wyprodukowanej ze złóż. 

Recykling metali w liczbach

Wyprodukowanie​ tony elementów metalowych pozyskanych z surowca porecyklingowego ​to:

 • oszczędność zasobów: o​ 95-100%​ mniejsze zużycie (liczone jako zawartość metalu w rudzie)
 • oszczędność energii: ​o 60-95% ​mniejsze zużycie (w zależności od metalu)
 • zanieczyszczenie środowiska: ​o 70-99% mniejsze zużycie (w zależności od metalu)

*Dane zebrane z różnych opracowań i materiałów, m.in. Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, instytucji Unii Europejsk\

Korzyści ekonomiczne z recyklingu

Zagospodarowanie metali kolorowych, tworzyw sztucznych, makulatury czy szkła wiąże się przede wszystkim z mniejszym zużyciem surowców naturalnych i energii elektrycznej, co przekłada się na wiele korzyści ekonomicznych. 

Rodzaj surowca Oszczędności (PLN/ Mg)* Oszczędność surowców
makulatura (wszystkie rodzaje) 400, 00 drewno, woda, energia
szkło 300, 00 surowce chemiczne, energia
tworzywa sztuczne (wszystkie rodzaje) 1 700, 00 surowce ( w tym ropa naftowa i jej pochodne), energia, woda
złom aluminiowy 6 000, 00 boksyty, ropa naftowa, energia
złom stalowy 500, 00 rudy żelaza, węgiel, energia, woda
elektroodpady 3 000 metale szlachetne i kolorowe energia, woda, produkty ropopochodne, siarka, fosfor

*Dane przybliżone liczone przy aktualnych cenach za surowce wtórne na podstawie wskaźników Pix, Euwid, cen dyktowanych przez papiernie etc.

Jak widać segregacja odpadów, zwłaszcza makulatury i tworzyw sztucznych, może przynieść korzyści ekologiczne i ekonomiczne, będące nie do przecenienia we współczesnym świecie. Usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych znajdziecie Państwo w ofercie firmy ZEME

Jako odbiorca odpadów oraz firma zapewniająca wg potrzeb utylizację lub – zawsze kiedy to możliwe – recykling odpadów, dostarczamy Państwu również wszystkie niezbędne dokumenty, w tym DPR. O korzyściach wynikających z udokumnetowania odzysku wprowadzanych na rynek opakować napiszemy w krókim wpisie, w przyszłym miesiącu. Serdecznie zapraszamy do śledzenia publikacji.

Jeśli potrzebujecie Państwo odbioru odpadów – prosimy o kontakt, zapraszamy do porównania naszej oferty z obecną.

Zawsze dopasowujemy rozwiązania techniczne do potrzeb Klienta ZOBACZ CASE STUDY

+48 531 995 454

 

#odbiórmakulatury #odbiórfolii #odbiórtworzyw #recyklingmakulatury #recyklingtworzyw #recyklingmetali #firmawystawiającaDPR #recyklingElektroodpadow

Odbiór FOTELI KINOWYCH – premiera w repertuarze ZEME

ZEME odbiera najróżniejsze rodzaje odpadów, ale TAKIE smaczki trafiają się rzadko.

Tym razem możemy pochwalić się odbiorem: 500 szt foteli kinowych z Nove Kino (Kino Wisła) !
2 kontenery Kp 36, sprawna akcja, a klimat jej przebiegu można podziwiać na zdjęciach.

Dziękujemy za współpracę Nove Kino!

#OdbiórOdpadów #ZEME #Recycling #NoveKino #KontenerKP36 #OdzyskSurowcow

"Odbiór odpadów" "recykling mazowieckieckie" "odzysk" "odpady nietypowe" Odbiór odpadów mazowieckieOdbiór odpadów ZEME odbiór odpadów kino wisła

Posiadasz nietypowe odpady? Skontaktuj się z nami! Zapewnimy im odpowiednie miejsce w obiegu zamkniętym surowców. Niższa cena często oznacza, że Twoje odpady trafią niestety „w ziemię”. Zadzwoń – spróbujemy razem znaleźć najlepsze rozwiązanie.

 

Drewno i palety – problem czy źródło pieniędzy?

Jak zagospodarować odpady drewniane nie paląc ich w piecu i poza sezonem grzewczym ?

Jednym z bardziej kłopotliwych odpadów występujących w codziennej pracy niemal wszystkich firm
są opakowania drewniane – skrzynie i palety, oraz stare meble z drewna i
produktów drewnopochodnych. Jeszcze większy problem stanowią odpady pozostałe po produkcji mebli, drewnianych konstrukcji itp.

Odpad jest przestrzenny, zajmuje dużo miejsca, a składowany w sposób nieprawidłowy stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Poza znanym wszystkim, stosowanym powszechnie i prowadzonym na ogół nieprawidłowo – spalaniem w piecach – odpady te można poddać wielu innym procesom.

Poczynając od upcyklingu (produkcji nowych produktów) i reuse (ponownego użycia), po wytwarzanie produktów drewnopochodnych (np. płyty wiórowe, trocinowe elementy – klocki do produkcji nowych palet) i produkcję paliw drewnopochodnych.

ZEME z powodzeniem zagospodarowuje takie odpady u kilku klientów, stale rozszerzając tę działalność. Przykład notatki marketingowej dotyczącej odbioru palet drewnianych znajdziesz tutaj

Upcykling – nowe zastosowanie dla starych produktów

Upcykling jest stosunkowo nowym sposobem zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów.
W przypadku opakowań z drewna, na ogół polega na wykorzystaniu
skrzynek i palet do produkcji nietypowych mebli. I tak np. meble produkowane ze starych palet są z powodzeniem stosowane
m.in. w restauracjach i ogródkach restauracyjnych na
Bulwarach Wiślanych, a w wielu małych restauracjach
i barach, stare skrzynki po owocach
służą jako półki wiszące na ścianach.

Reuse – ponowne użycie

Reuse jest najbardziej rekomendowanym sposobem zagospodarowania wszelkich odpadów. Polega na wykorzystaniu odpadu do tego samego celu, do którego był przeznaczony produkt pierwotny.
Ważnym elementem tego sposobu jest naprawa (np.
palet). Trzeba wiedzieć, że każda paleta, nawet uszkodzona, nadaje się do naprawy, pod warunkiem, że uszkodzone są nie więcej niż 3 elementy. Podobnie stare meble drewniane łatwo poddają się renowacji i po naprawie mogą być używane przez wiele lat.

Recykling – przerób na inne produkty

Przerób drewna i produktów drewnopochodnych (płyty OSB, płyty wiórowe, sklejka, meble z tych materiałów) ma miejsce na szerszą skalę od niedawna. Dotychczas zasadniczym problemem była zawartość substancji chemicznych utrudniająca bądź wręcz uniemożliwiająca ich przetwarzanie.
Postęp technologiczny pozwolił jednak na ominięcie problemów związanych z chemicznymi dodatkami
i umożliwił traktowanie odpadów drewnopochodnych jako pełnowartościowych surowców.

Poniżej przykładowe zastosowania takich surowców:

– produkcja płyt wiórowych i płyt OSB z odpadów

– wytwarzanie sprasowanych pod ciśnieniem elementów konstrukcyjnych z trocin (np elementy palet, skrzyń, itp)

– produkcja okładzin i płyt tarasowych zmieszanych z tworzywami sztucznymi trocin, wiórów drzewnych

Recykling – odzysk energii – paliwo

Spalanie drewna nie jest najbardziej ekologicznym sposobem odzysku odpadów drewnianych
i drewnopochodnych. Należy pamiętać, że spalanie bezpośrednie (przed
przetworzeniem odpadu na paliwo) jest zakazane i może w znaczący sposób przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska. Wynika to z faktu, że większość tych odpadów może być zanieczyszczona rozmaitymi chemikaliami podczas ich używania, albo zawiera substancje chemiczne (lakiery, kleje, okleiny, itp.). Dlatego też, spalanie drewna odpadowego jest dopuszczalne wyłącznie w wyspecjalizowanych instalacjach (spalarniach), wyposażonych w urządzenia do oczyszczania spalin i popiołów.

Chyba, że drewno spala się w formie atestowanego paliwa produkowanego z odpadu takiego jak groszek, pellet, brykiet.  Atest dla takiego paliwa oznacza, że zostało ono wytworzone w procesie kontrolowanym, a produkt końcowy (paliwo) nie zawiera niebezpiecznej chemii i jest nieszkodliwy dla środowiska (naturalnie poza emisją dwutlenku węgla).

Podsumowanie i zalecenia:

 • Nie palimy pod żadnym pozorem odpadów z drewna i produktów drewnopochodnych przed ich przetworzeniem.
 • Nie wyrzucamy tych odpadów do odpadów zmieszanych – oddajemy je do recyklingu lub innego procesu przetworzenia.
 • Przygotowujemy odpady do recyklingu:

– oddzielamy palety nieuszkodzone – dzielimy je na rozmiary i rodzaje, sztaplujemy
(układamy w “słupki” do załadunku)

– palety uszkodzone – oddzielamy te z małą ilością uszkodzeń (uszkodzone do 3 elementów)

 • Odpady z płyt wiórowych, płyt OSB, MDF, HDP: 

– rozdzielamy na poszczególne rodzaje

– przygotowujemy do załadunku – układamy (najlepiej na paletach)

Przygotowany odpad składujemy w miejscu, które umożliwia swobodny dojazd środków transportu (naczepa, kontenery), pamiętając również o możliwości załadunku (dojazd ładowarki lub wózka widłowego).

Tak przygotowane odpady z pewnością znajdą odbiorców!

Jeśli mimo wszystko masz wątpliwości, jak zagospodarować swoje odpady drewniane  – zapraszamy do kontaktu!
Pomożemy, doradzimy, odbierzemy, dostarczymy dokumenty.

Newsletter

Zapisz się do newslettera Zeme, a my zadbamy o comiesięczną aktualizację Twojej wiedzy w zakresie gospodarki odpadów.

Bądź na bieżąco z najistotniejszymi aktualizacjami prawnymi i newsami technologicznymi

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamów odbiór odpadów